Lumaktaw sa nilalaman

Mga Hayop

Sa Mga Karanasan sa Airbnb
Ipakita ang mga experience

Ang bagong pamantayan para sa turismong may pakikihalubilo sa mga hayop

Mas masaya ang buhay kasama ng mga hayop—at mayroon na ngayong bagong paraan para makihalubilo sa kanila kasama ng mga lokal na host na nangangalaga at nagpapahalaga sa kanila. Dapat sumunod ang bawat karanasan sa mga alituntunin ng World Animal Protection, para magawa mong makihalubilo sa mga hayop nang hindi magsisisi.

Bumisita ng mga habitat sa iba't ibang panig ng mundo

Mga itinatampok na karanasang may pakikihalubilo sa hayop

Mag-book ng mga gawain na pinangungunahan ng mga lokal na host sa susunod mong biyahe

Sa pakikipagtulungan sa The Dodo

Mga pinapangasiwaang karanasan mula sa nangungunang brand para sa pagkukuwento tungkol sa mga hayop