Mga gift card ng Airbnb

Magbibigay ka. Pupunta sila.

Ipakilala sa mga kaibigan at kapamilya mo ang mundo ng Airbnb. Ipagdiwang ang mga pista opisyal, kilalanin ang mahahalagang sandali, at magbigay ng inspirasyon sa pagbibiyahe. Tulungan silang pumunta kahit saan at kahit kailan dahil hindi nag‑e‑expire ang mga ito.

Bumibili para sa negosyo?

Piliin ang disenyo mo

Mga disenyong nagbibigay ng inspirasyon

Naiaangkop ang mga gift card sa gusto mong disenyo, mensahe, at halaga ng regalo

Madaling ipadala

Darating sa loob ng ilang minuto sa pamamagitan ng text o email at kukumpirmahin namin na natanggap na ito

Hindi nag‑e‑expire

Puwedeng gamitin ang gift credit kailanman sila handang bumiyahe

Mga gift card para sa negosyo

Ipakita ang pagpapahalaga mo sa mga empleyado at customer gamit ang regalong madaling ibigay para sa anumang okasyon.

Para sa mga order na $10,000 o higit pa, makipag‑ugnayan sa sales.

Mga Madalas Itanong

Mga madalas itanong

Para sa higit pang tanong, pumunta sa Help Center.
Para sa higit pang tanong, pumunta sa Help Center.