Tumuklas ng bagong kategorya ng pambihirang karanasan at mas mahusay na paraan para maglakbay nang magkasama.

Nasa Airbnb ang mga pinakabigating icon sa buong mundo

Mahimbing sa bahay mula sa Up
Gumawa ng bagong alaala sa Inside Out 2
Matulog sa Ferrari Museum
Makipaglaro kay Khaby Lame
Mamalagi sa Purple Rain house ni Prince
Makitulog sa X-Mansion
Mamuhay nang kagaya ni Janhvi Kapoor
Maglibot kasama si Feid
Tumambay sa sala kasama si Doja
Maging VIP kasama ni Kevin Hart
Gumising sa Museo ng Orsay
Mahimbing sa bahay mula sa Up
Gumawa ng bagong alaala sa Inside Out 2
Matulog sa Ferrari Museum
Makipaglaro kay Khaby Lame
Mamalagi sa Purple Rain house ni Prince
Makitulog sa X-Mansion
Mamuhay nang kagaya ni Janhvi Kapoor
Maglibot kasama si Feid
Tumambay sa sala kasama si Doja
Maging VIP kasama ni Kevin Hart
Gumising sa Museo ng Orsay
Mahimbing sa bahay mula sa Up
Gumawa ng bagong alaala sa Inside Out 2
Matulog sa Ferrari Museum
Makipaglaro kay Khaby Lame
Mamalagi sa Purple Rain house ni Prince
Makitulog sa X-Mansion
Mamuhay nang kagaya ni Janhvi Kapoor
Maglibot kasama si Feid
Tumambay sa sala kasama si Doja
Maging VIP kasama ni Kevin Hart
Gumising sa Museo ng Orsay
Mahimbing sa bahay mula sa Up
Gumawa ng bagong alaala sa Inside Out 2
Matulog sa Ferrari Museum
Makipaglaro kay Khaby Lame
Mamalagi sa Purple Rain house ni Prince
Makitulog sa X-Mansion
Mamuhay nang kagaya ni Janhvi Kapoor
Maglibot kasama si Feid
Tumambay sa sala kasama si Doja
Maging VIP kasama ni Kevin Hart
Gumising sa Museo ng Orsay
Mahimbing sa bahay mula sa Up
Gumawa ng bagong alaala sa Inside Out 2
Matulog sa Ferrari Museum
Makipaglaro kay Khaby Lame
Mamalagi sa Purple Rain house ni Prince
Makitulog sa X-Mansion
Mamuhay nang kagaya ni Janhvi Kapoor
Maglibot kasama si Feid
Tumambay sa sala kasama si Doja
Maging VIP kasama ni Kevin Hart
Gumising sa Museo ng Orsay

Bigyang‚ÄĎbuhay ang imahinasyon

Pumasok sa mundong dating pangarap mo lang sa pamamagitan ng mga karanasang maingat na idinisenyo hanggang sa huling detalye.

Bukod‚ÄĎtangi ang Mga¬†IconBukod‚ÄĎtangi ang Mga¬†Icon

Nasa iisang lugar na ang mga pinakabigating pangalan sa musika, pelikula, TV, sining, sports, at higit pa.Nasa iisang lugar na ang mga pinakabigating pangalan sa musika, pelikula, TV, sining, sports, at higit pa.

Minsan lang mangyayari, sa limitadong panahonMinsan lang mangyayari, sa limitadong panahon

Alamin kapag may karanasang nalalapit, magbubukás, o wala nang slot.Alamin kapag may karanasang nalalapit, magbubukás, o wala nang slot.

Alamin ang pinakabago tungkol sa mga pinakabigatinAlamin ang pinakabago tungkol sa mga pinakabigatin

May darating na mga bagong Icon sa buong taon. Maabisuhan kapag buk√°s na ang mga iyon.

Hilinging i‚ÄĎbook at baka suwertehin ka

Kung isa ka sa mga taong masuwerteng napili, makakatanggap ka ng eksklusibong tiket.

Mga karanasang gawa at hatid ng Airbnb ang Mga Icon. Walang bayad ang paghiling. Para matuto pa tungkol sa mga tuntunin, pagiging kwalipikado batay sa edad at lokasyon, kung paano ginagamit ang datos, at posibilidad na mapili, suriin ang kumpletong alituntunin.

Sa pagbiyahe at pagpaplano, mas masaya kapag magkakasama.

Tumuklas ng mga bagong feature para sa masasayang biyaheng panggrupo.Tumuklas ng mga bagong feature para sa masasayang biyaheng panggrupo.

Sa mga nakabahaging wishlist, makakapagmungkahi ang lahatSa mga nakabahaging wishlist, makakapagmungkahi ang lahat

Imbitahan ang iba na bumoto, magdagdag ng note, at mag‚ÄĎedit ng mga detalye ng biyahe sa¬†wishlist.Imbitahan ang iba na bumoto, magdagdag ng note, at mag‚ÄĎedit ng mga detalye ng biyahe sa¬†wishlist.

Laging updated ang grupo mo dahil sa mga imbitasyon sa biyahe

Magapdala ng magagandang nakaguhit na postcard na may mga detalye ng biyahe sa mga kasama mo.

Makukulay na nakaguhit na postcard na nagtatampok ng iba't ibang lungsod sa buong mundo.

Magagamit ng mga bisita at host ang group chat para mag‚ÄĎusap at mag‚ÄĎreact. Mabilis ding makakatugon ang host gamit ang mungkahi ng¬†AI.Magagamit ng mga bisita at host ang group chat para mag‚ÄĎusap at mag‚ÄĎreact. Mabilis ding makakatugon ang host gamit ang mungkahi ng¬†AI.

Mga profile kung saan ikaw at ang mga biyahe mo ang tampok

Magpakilala sa mga nasa Airbnb gamit ang mga tip sa pag-upload ng magandang litrato at selyo sa paglalakbay ng lugar na nabisita mo.Magpakilala sa mga nasa Airbnb gamit ang mga tip sa pag-upload ng magandang litrato at selyo sa paglalakbay ng lugar na nabisita mo.

May malaking balita para sa mga hostMay malaking balita para sa mga host

Binago ang tab na Mga Mensahe, may update sa dashboard ng kita, at higit pa.Binago ang tab na Mga Mensahe, may update sa dashboard ng kita, at higit pa.

Maaaring mag‚ÄĎiba depende sa lokasyon ang karanasan ng user.