Accessibility sa Airbnb

Ganito namin pinapadali ang pagbibiyahe sa pamamagitan ng platform namin.

Ang Kategoryang Iniangkop

Tumuklas ng mga pambihirang tuluyan na may mga beripikadong accessibility feature, kabilang ang mga daanang walang baitang papunta sa tuluyan, kuwarto, at banyo. Nagsasagawa ng detalyadong 3D scan sa bawat tuluyang kabilang sa kategoryang ito para makumpirma ang mga accessibility feature nito at maisaad ang mga pangunahing detalye, tulad ng lapad ng mga pintuan.

Nasa mobile phone ang mga tuluyan sa Kategoryang Iniangkop ng Airbnb. Tampok ang isang tuluyan na may pasukang walang baitang.

Mga pinagandang filter sa paghahanap

Pinasimple namin ang aming mga filter para sa accessibility para makapagbigay ng mas magandang karanasan sa paghahanap.

Nasa mobile phone ang overlay ng Higit pang filter na isa sa maraming filter sa paghahanap. May pamagat ng seksyon na "Mga Accessibility Feature." Sa ibaba nito, nakapangkat ang mga accessibility feature ayon sa mga lugar, tulad ng "Pasukan at paradahan para sa bisita." May mga checkbox para makapili ka ng mga feature hangga't gusto mo.

Pagsusuri para sa accessibility

Sinusuri namin ang bawat accessibility feature na isinusumite ng mga host ng mga tuluyan para matiyak na tumpak ito.

Nasa mobile phone ang mga accessibility feature para sa isang listing sa Airbnb. Unang feature ang “pasukang walang baitang para sa bisita” at may mga larawan sa ibaba ng feature na iyon. Kasunod nito ang accessibility feature na “pasukang mas malawak sa 32 pulgada para sa bisita” at may larawan sa ibaba ng feature na iyon.

Direktang pagpapadala ng mensahe sa mga host

Direktang makipag-chat sa mga host para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga accessibility feature ng kanilang patuluyan o Karanasan.

Nasa mobile phone ang pagpapalitan ng mensahe ng host na nagsasabing accessible ang listing niya at ng bisitang humihingi ng higit pang impormasyon tungkol sa tuluyan. Ito ang mensahe ng bisita: “Hi, Shea. Nasaan ang ramp sa bahay mo—sa pasukan sa harap o sa likod?” Ito ang tugon ng host: “Hello, Adam. Nasa harap ang ramp. Salamat!”
Nakangiti at nagtatawanan ang tatlong henerasyon ng isang pamilya sa isang accessible na tuluyan sa Airbnb. May wheelchair sa harap ng pinakamatandang miyembro ng pamilya.

Paano namin ginagawang mas accessible ang Airbnb

Mga nakatalagang team

May mga team ang Airbnb na nakatuon sa pagbuo ng mga produktong magagamit ng lahat. Nakikipagtulungan ang mga team na ito sa mga engineer, designer, at iba pa sa kompanya para matiyak na binubuo ang aming mga produkto nang may pagsasaalang-alang sa accessbility.

Pananaliksik at adbokasiya

Nagsasagawa kami ng pananaliksik kasama ng mga taong may mga pangangailangan para sa accessibility at nakikipagtulungan kami sa mga eksperto sa komunidad.

Mga pamantayan sa digital accessibility

Nagsisikap kaming matugunan ang mga pamantayan sa digital accessibility na nakasaad sa Mga Tagubilin para sa Accessibility ng Content sa Web. Tumutuon din kami sa paglilinang ng mga awtomatikong tool sa pag-test para matulungan kaming makatukoy ng mas maraming isyu.

Narito ang ilang partner na organisasyon namin
Logo ng National Federation of the Blind May tagline na "Mamuhay sa paraang gusto mo."Logo ng National Council on Independent LivingLogo ng Consejo National de Personas con DiscapacidadLogo ng United Spinal Association

Handa kaming tumulong

Sumangguni sa Help Center para sa higit pang impormasyon