Suporta sa Kapitbahayan

Kung kailangan mo ng tulong sa isang bagay na nauugnay sa pagpapagamit ng tuluyan sa iyong komunidad—para i-ulat ang party, ingay, o alalahanin sa kapitbahayan—nasa tamang lugar ka.

Para sa tulong sa reserbasyon, sa pagho-host, o sa iyong account, makipag-ugnayan sa Airbnb Support.

Para sa mga emergency
May nasa panganib o nasaktan ba?
Makipag-ugnayan sa lokal na pulisya o sa iba pang serbisyong pang-emergency. Tumawag sa 911
Ikokonekta ka sa labas ng Airbnb para tumawag sa mga lokal na serbisyong pang-emergency. Napapailalim ang paggamit sa feature na ito sa .
Para sa mga kagyat na sitwasyon sa kapitbahayan
Mayroon bang party o nakagagambala sa malapit?
Handang tumulong ang Suporta sa Kapitbahayan. Humiling ng tawag

Para sa iba pang alalahanin sa kapitbahayan

Magpadala ng mensahe sa amin gamit ang form sa ibaba at tutugon kami sa pamamagitan ng email.

Mag-iimbestiga ang aming team at, kung posible, makikipag-ugnayan sa host. Magpa-follow up kami kung kailangan namin ng karagdagang impormasyon at pagkatapos ng aming imbestigasyon.

Tungkol saan ang iyong mensahe?

Batid naming nakakainis ang labis na ingay o party. Sagutan ang form sa ibaba at susuriin namin ito.

Mayroon ka bang link ng listing sa Airbnb para sa tuluyang ito? Makakatulong ito sa aming mas mabilis na makontak ang host.