Suporta sa Kapitbahayan

Batid naming puwedeng magkaroon ng mga isyu sa anumang komunidad. Karaniwang pinakamabilis ang pakikipag-ugnayan nang direkta sa iyong kapitbahay para tugunan ang mga alalahaning nauugnay sa pagpapagamit ng tuluyan, pero puwede ka ring makipag-ugnayan sa amin sa ibaba para sa higit pang suporta. Kung mayroon kang alalahaning walang kaugnayan sa iyong kapitbahayan, bumisita sa aming Help Center.

Isa ba itong emergency?
Tumawag sa 911 para makipag-ugnayan sa lokal na pulisya o iba pang serbisyong pang-emergency kung may nasa panganib o nakatamo ng pinsala.
Tumawag mismo sa team ng Suporta sa Kapitbahayan sa +1 (855) 635-7754.
Dadalhin ka sa labas ng Airbnb para tumawag sa mga lokal na serbisyong pang-emergency. Napapailalim sa aming patakaran ang paggamit sa feature na ito.

Para sa mga alalahanin sa kapitbahayan na hindi kinakailangang tugunan kaagad, magpadala ng mensahe sa amin

Pagkatapos mong sagutan ang form, makakatanggap ka ng email ng kumpirmasyon na naglalaman ng numero ng case.

Susuriin ng aming team ang iyong alalahanin. Kung maitutugma namin ito sa isang aktibong listing sa Airbnb, makikipag-ugnayan kami sa host.

Magfa-follow up kami sa iyo pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat. Kung kailangan namin, makikipag-ugnayan kami para sa higit pang impormasyon.

Pumili ng paksa para magsimula. Alin sa mga paksang ito ang nauugnay sa alalahanin mo?

Ingay o party

Batid naming nakakainis ang labis na ingay o party. Sagutan ang form sa ibaba at susuriin namin ito.

Mayroon ka bang link papunta sa listing sa Airbnb para sa tuluyang ito? Makakatulong ito sa aming mas mabilis na makaugnayan ang host.