180 karanasan

Mexico
Tradisyunal na Oaxacan Cooking Class
Mula Presyo:$68 / tao
Mexico
Sumubok ng Hierve el agua Oaxaca
Mula Presyo:$70 / tao
Mexico
Tunay na Klase sa Pagluluto ng Pagkain sa Oaxacan
Mula Presyo:$69 / tao
Mexico
Karanasan sa Pagluluto ng Tradisyonal na Oaxaca
Mula Presyo:$63 / tao
Mexico
Sierra Norte Hike sa Puebend} Mancomunados
Mula Presyo:$80 / tao
Mexico
Mezcal trip
Mula Presyo:$85 / tao
Mexico
Araw ng Patay na Karanasan sa Oaxaca
Mula Presyo:$125 / tao
Mexico
Oaxacan Vegetarian Cooking Class
Mula Nakaraang presyo:$46May diskuwentong presyo:$37 / tao
Mexico
Tunay na Oaxaca food tour, kumain tulad ng isang lokal
Mula Presyo:$73 / tao
Mexico
Paglalakbay sa Mezcal
Mula Presyo:$75 / tao
Mexico
Kumakain kasama ang isang Lokal sa Mga Merkado
Mula Presyo:$70 / tao
Mexico
Ang Huling Ancestral Mezcal sa Oaxaca
Mula Presyo:$55 / tao
Mexico
Paglalakbay sa Oaxacan
Mula Presyo:$85 / tao
Mexico
Hierve the water and the Mezcal Route
Mula Presyo:$65 / tao
Mexico
Hierve el Agua HALF-DAY
Mula Presyo:$63 / tao
Mexico
Mag - hike sa kagubatan ng Cuajimoloyas
Mula Presyo:$100 / tao
Mexico
Mezcal, Ang Espiritu ng Oaxaca
Mula Presyo:$99 / tao
Mexico
Tour sa Monte Albán para sa kalahating araw
Mula Presyo:$45 / tao
Mexico
Ultimate Hierve el Agua Hike + Mezcal
Mula Presyo:$140 / tao
Mexico
Mais sa isang prehispanic fire pit
Mula Nakaraang presyo:$70May diskuwentong presyo:$56 / tao
Mexico
Pagha - hike sa gabi kasama ng mga alamat at hapunan sa lungsod
Mula Presyo:$48 / tao
Mexico
Pagha - hike at mga ritwal sa kabundukan
Mula Presyo:$65 / tao
Mexico
Ang Zapotec Tour
Mula Presyo:$60 / tao
Mexico
Paglilibot sa Food Market
Mula Presyo:$58 / tao