Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Paraan kung paano
Bisita

Ang dapat gawin kung hindi malinis ang lugar na tutuluyan mo pagka-check in

Palaging unahin munang magpadala ng mensahe sa iyong host para mapag-usapan ninyo kung ano ang puwedeng maging solusyon. Malamang na matutulungan ka niyang ayusin ang isyu. Kung hindi makakatulong ang iyong host o gusto mong humiling ng refund, narito kami para suportahan ka.

Magpadala ng kahilingan para sa refund

Narito kung paano maghanda:

  1. Magtipon ng ebidensya: Kung maaari, kumuha ng mga litrato o video para idokumento ang mga isyu gaya ng kulang o sirang amenidad.
  2. Isumite ang iyong kahilingan: Ilarawan ang isyu at magbigay rin ng mga litrato o video kung puwede. Puwede mong hilingin sa host na ayusin ang isyu, puwede kang humiling ng refund ng bayarin sa paglilinis, o, para sa mga malubhang isyu, puwede mong hilinging kanselahin ang iyong reserbasyon kapalit ng buong refund para sa mga natitirang gabi.
  3. Maghintay ng sagot: Kung tumanggi ang iyong host o hindi siya sumagot, puwede mong hilingin sa Airbnb na tumulong. Sasangguni ang Airbnb sa Patakaran sa Muling Pagbu-book at Pag-refund para tukuyin kung anong tulong ang maibibigay namin.

Pagsangkot sa Airbnb

Bagama't gusto naming direktang ayusin ng mga host at bisita ang mga bagay-bagay kung magagawa nila, alam naming hindi ito palaging posible. Kung magkaroon ng isyung hindi mo malutas kasama ng iyong host (o tumanggi ang host mo o hindi siya sumasagot sa iyong kahilingan para sa refund), ipaalam ito sa amin at may miyembro ng aming team na tutulong.

Kung mapag-alaman naming protektado ng AirCover ang isyu, bibigyan ka namin ng buo o bahagyang refund, o, depende sa mga sitwasyon, hahanapan ka namin ng katulad o mas magandang lugar na matutuluyan.

Tandaang mayroon kang 72 oras para iulat ang anumang isyu sa amin mula sa oras na malaman mo ang tungkol dito.

Para sa mga isyung maaaring magdulot ng agarang panganib, tulad ng mga surot, amag, o iba pang allergen, makipag-ugnayan sa mga lokal na serbisyong pang-emergency kung kailangan. Kung kailangan mo ng tulong sa iyong reserbasyon, puwede kang magpadala ng kahilingan sa Airbnb, at tutukuyin namin ang naaangkop na resolusyon ayon sa aming Patakaran sa Muling Pagbu-book at Pag-refund.

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Mga kaugnay na artikulo

Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
Mag-log in o mag-sign up