Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.
Paraan kung paano
Bisita

Kung magkaroon ng problema sa panahon ng iyong pamamalagi

Magpadala ng mensahe sa iyong host

Kung magkaroon ng isyu, subukan munang makipag-usap sa iyong host. Puwede kang direktang magpadala ng mensahe sa iyong host mula sa inbox mo para ipaalam sa kanya kung ano ang nangyayari.

Kung kailangan mong humiling ng buo o bahagyang refund dahil sa isyu, may mas mataas na posibilidad na tanggapin ng iyong host ang kahilingan mo kung magkakasundo muna kayo sa halaga.

Magpadala ng kahilingan para sa refund

Narito kung paano maghanda:

 1. Magtipon ng ebidensya: Kung maaari, kumuha ng mga litrato o video para idokumento ang mga isyu gaya ng kulang o sirang amenidad.
 2. Isumite ang iyong kahilingan: Ilarawan ang isyu, magbigay ng mga litrato o video kung puwede, at ipaalam sa host kung paano mo gustong malutas ang isyu.
 3. Maghintay ng sagot: Kung tumanggi ang iyong host o hindi siya sumagot, puwede mong hilingin sa Airbnb na tumulong. Sasangguni ang Airbnb sa Patakaran sa Muling Pagbu-book at Pag-refund para tukuyin kung anong tulong ang maibibigay namin.

  Pagsangkot sa Airbnb

  Bagama't gusto naming direktang ayusin ng mga host at bisita ang mga bagay-bagay kung magagawa nila, alam naming may mga panahong hindi ito posible. Kung magkaroon ng isyung hindi ninyo malutas ng iyong host (o tumanggi ang iyong host o hindi siya sumasagot sa iyong kahilingan para sa refund), ipaalam ito sa amin at may miyembro ng aming team ang mamamagitan para tumulong.

  Kung mapag-alaman naming protektado ng AirCover ang isyu, bibigyan ka namin ng buo o bahagyang refund, o depende sa sitwasyon, hahanapan ka namin ng katulad o mas mainam na lugar na matutuluyan.

  Tandaang mayroon kang 72 oras para mag-ulat ng anumang isyu sa amin mula sa oras na malaman mo ang tungkol dito.

  Tandaan: Kapag mayroong emergency, o kung ang iyong personal na kaligtasan ay nanganganib, agad na makipag-ugnayan sa lokal na pulisya o sa mga serbisyong pang-emergency. Kung hindi ka pamilyar sa mga numero ng telepono ng mga lokal na serbisyong pang-emergency, mahahanap mo ang mga ito sa Airbnb app. Para sa anupamang isyu sa kaligtasan, maaabot mo kami anumang oras sa pamamagitan ng aming nakatuong 24 na oras na Linya para sa Kaligtasan. Alamin pa ang mga opsyon para makipag-ugnayan sa amin sa aming Help Center.

  Nakatulong ba ang artikulong ito?

  Mga kaugnay na artikulo

  Magpatulong hinggil sa iyong mga reserbasyon, account, at marami pang iba.
  Mag-log in o mag-sign up