Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Itakda at iangkop ang presyo kada gabi

  Sharing your space can bring you lasting memories, worldwide connections, and cash in your pocket—but it all begins with pricing.

  Your default nightly price shows on your calendar for all dates you haven’t customized. For high-demand dates like holidays and special events, you can set a custom price.

  Pagtatakda sa iyong default na presyo kada gabi

  Kung gusto mong umayon ang presyo mo sa demand, i-on ang Smart Pricing. Kung hindi naman:

  1. Pumunta sa Mga Listing at piliin ang listing na gusto mo
  2. I-click ang Pagpepresyo at availability at pumunta sa Pagpepresyo
  3. Sa tabi ng Presyo kada gabi, i-click ang I-edit
  4. Ilagay ang iyong presyo kada gabi at i-click ang I-save

  Malalapat lang ang iyong mga pagbabago sa mga susunod na reserbasyon at hindi sa mga nakabinbin o nakumpirma na.

  Pagtatakda ng iniangkop na pagpepresyo para sa mga partikular na petsa

  Tiyaking naka-off ang Smart Pricing.

  1. Pumunta sa Kalendaryo at pumili ng listing
  2. Pumili ng petsa o maraming petsa
  3. Pumunta sa Presyo kada gabi at ilagay ang iniangkop na presyo
  4. I-click ang I-save

  Ipapakita ang itinakda mong bagong iniangkop na presyo para sa bawat napiling gabi, at papalitan nito ang default na presyo kada gabi pati ang Smart Pricing, pagpepresyo sa katapusan ng linggo, at pangmatagalang pagpepresyo, kung naka-set up ang anuman sa mga iyon.

  Learn more about further customizing your pricing:

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo