Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Anong mga isyung legal at sa regulasyon ang dapat kong isaalang-alang bago ako mag-host sa Airbnb?

  Kapag pinag-iispan na maging host sa Airbnb, mahalaga na maunawaan mo kung paano umiiral ang mga batas sa iyong lungsod.

  May mga batas ang ilang lungsod na naghihigpit sa iyong kakayahang mag-host ng mga nagbabayad na bisita para sa maikling panahon. Ang mga batas na ito ay madalas na bahagi ng zoning ng lungsod o mga administratibong code. Sa maraming lungsod, dapat kang magparehistro, kumuha ng permit, o kumuha ng lisensya bago i-list ang iyong property o tumanggap ng mga bisita. Ang ilang uri ng panandaliang booking ay maaaring ganap na ipinagbabawal. Ang mga lokal na pamahalaan ay labis na nagkakaiba sa paraan ng pagpapatupad ng ganitong mga batas. Maaaring kasama sa mga penalty ang mga multa o iba pang pagpapatupad.

  Ang mga panuntunang ito ay maaaring nakalilito. Nakikipagtulungan kami sa mga pamahalaan sa buong mundo para linawin ang mga tuntunin upang ang lahat ay may malinaw na pagkaunawa sa kung ano ang mga batas.

  Sa ilang hurisdiksyon sa buwis, ang Airbnb na ang bahala sa pagkalkula, pagkolekta, at pagpapadala ng lokal na buwis sa pagpapatuloy sa ngalan mo. Iba-iba ang pagkalkula ng buwis ng pagpapatuloy sa bawat hurisdiksyon, at pinagsisikapan namin nang mabilis hangga't maaari na mapalawig ang benepisyong ito sa marami pang host sa buong mundo.

  Sa ngayon, pakisuri ang iyong mga lokal na batas bago i-list ang iyong tuluyan sa Airbnb. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga batas at regulasyon ng iyong lungsod ay maaaring makuha sa aming page na Responsableng Pagho-host na nasa seksyongMga Regulasyon ng Iyong Lungsod.

  Sa pagtanggap sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo at pag-activate ng listing, pinatutunayan mo na susundin mo ang iyong mga lokal na batas at regulasyon.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?
  Mga kaugnay na artikulo