Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Ano ang mga pamantayan at inaasahan ng Airbnb?

  Para panatilihin ang ating komunidad na ligtas at mapagkakatiwalaan, na-publish namin ang aming mga pamantayan at inaasahan para sa lahat ng host at biyahero.

  Binuo namin ang mga pamantayang ito batay sa aming malawak na karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad ng Airbnb. Ang mga pamantayang ito ay para mapagsama-sama ang aming mga kasalukuyang patakaran sa isang framework na makakatulong sa mga miyembro ng komunidad ng Airbnb na mas maunawaan ang dapat asahan sa amin at ang inaasahan namin sa kanila.

  Paano ipapatupad ang mga pamantayan?

  Ang bawat pagpapatupad ng desisyon ay resulta ng maingat at detalyadong pagsisikap ng isang team ng mga ekspertong nakatuon sa pagtitiyak na tama ang aming pagdedesisyon. Patuloy na ibabatay sa tindi ng isyu ang aming mga tugon sa mga paglabag sa mga patakarang ito. Magsisikap kaming isaalang-alang ang bawat sitwasyon kapag nagdedesisyon sa aming pagpapatupad, ngunit mayroon kaming limitadong pagdedesisyon sa aming tugon sa mga matinding paglabag sa mga patakaran.

  Ano ang magagawa ko kung hindi ako sang-ayon sa desisyon?

  Ang aming team sa pagpapatupad ay binubuo ng mga matapat na propesyonal, ngunit tao pa rin sila. Kaya, sa mga bihirang sitwasyon, maaaring mali ang mga desisyon sa pagpapatupad. Kung hindi ka sang-ayon sa isang desisyong ibinigay namin, maaari kang makipag-ugnayan sa amin at maingat naming susuriing muli ang desisyon. Hindi nangangailangan ng pagsusuri ang mga kahulugan ng mismong mga pamantayan at inaasahan.

  Magbabago ba ang mga pamantayan sa paglipas ng panahon?

  Natuto at lumalago kami sa bawat pagkakataon, at ang mga pamantayan at inaasahan ay magbabago sa paglipas ng panahon. Tiyaking suriin ang mga pamantayan kung mayroon kang mga tanong tungkol sa partikular na sitwasyon.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?
  Mga kaugnay na artikulo