Hatiin ang iyong oras

Set 22–29

Hatiin ang iyong pamamalagi sa dalawang tuluyan