Guidebook for Bình Thạnh

Hanh

Guidebook for Bình Thạnh

Sightseeing
183
lokal ang nagrerekomenda
Independence Palace
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
183
lokal ang nagrerekomenda
102
lokal ang nagrerekomenda
Bùi Viện
102
lokal ang nagrerekomenda
Arts & Culture
Tomb of Lê Văn Duyệt
42
lokal ang nagrerekomenda
Ho Chi Minh Museum
Số 01 Nguyễn Tất Thành
42
lokal ang nagrerekomenda
Parks & Nature
Thảo cầm viên
Shopping
57
lokal ang nagrerekomenda
Vincom Center
57
lokal ang nagrerekomenda
33
lokal ang nagrerekomenda
Vincom Mega Mall Thảo Điền
159 Xa lộ Hà Nội
33
lokal ang nagrerekomenda
11
lokal ang nagrerekomenda
Đồng Khởi
11
lokal ang nagrerekomenda
219
lokal ang nagrerekomenda
Ben Thanh Market
219
lokal ang nagrerekomenda