Series kasama sina Graciela at Team

Maghanda ng Awtentikong Piyestang Mexican mula Umpisa hanggang Katapusan

IKA-1 SA 4
Make Mexican Street Tacos with a Pro Chef
Mula Presyo:$20 / tao
IKA-2 SA 4
Advanced Taco Tuesday with a Pro Chef
Mula Presyo:$24 / tao
IKA-3 SA 4
Cook Traditional Mexican Classics with a Chef
Mula Presyo:$24 / tao
IKA-1 SA 4
Make Mexican Street Tacos with a Pro Chef
Mula Presyo:$20 / tao
IKA-2 SA 4
Advanced Taco Tuesday with a Pro Chef
Mula Presyo:$24 / tao
IKA-3 SA 4
Cook Traditional Mexican Classics with a Chef
Mula Presyo:$24 / tao
IKA-1 SA 4
Make Mexican Street Tacos with a Pro Chef
Mula Presyo:$20 / tao
IKA-2 SA 4
Advanced Taco Tuesday with a Pro Chef
Mula Presyo:$24 / tao
IKA-3 SA 4
Cook Traditional Mexican Classics with a Chef
Mula Presyo:$24 / tao