Magplano ng biyahe sa tulong ng mga tip mula sa isang lokal

Makipag-video chat sa isang lokal na host na lubos na nakakaalam sa iyong pinapangarap na destinasyon. Aalamin nila kung ano ang hilig mo at magbibigay ng pananaw ng isang insider na may mga iniangkop na ideya at rekomendasyon para makatulong na magbigay-inspirasyon sa iyong mga plano.

Ang proseso nito

Ang proseso nito

Ang proseso nito
  • Makipagkita

    Makipag-video call sa isang lokal na host na tatratuhin kang parang isang lokal. Ipapaalam niya sa iyo ang tungkol sa mga bagay-bagay na hindi alam ng nakararami at ipapakita niya sa iyo ang mga kapana-panabik na pananaw sa kanilang sulok ng mundo.

  • Suriin pa

    Masinsinang pag-usapan ang plano sa biyahe: mula sa kung paano mag-ikot-ikot at saan pupunta — hanggang sa kung ano ang kakainin, gagawin, at titingnan pagdating mo roon. Hindi sigurado kung ano ang gusto mo? Maraming ideya ang iyong host!

  • Bumiyahe tulad ng isang propesyonal

    Taglay ang kaalaman ng insider at iniangkop na mga rekomendasyon, magiging handa ka nang simulan ang iyong biyahe at sulitin ang iyong oras, lakas, at badyet sa bakasyong nararapat para sa iyo.

Makipag-chat sa mga lokal na host sa buong mundo

ONLINE
United States
Planuhin ang Perpektong Bakasyon sa New York
Mula Presyo:$19 / tao
ONLINE
Spain
Idisenyo ang iyong paglalakbay sa Barcelona kasama si Gemma
Mula Presyo:$38 / tao
ONLINE
Timog Korea
Gumawa ng custom na paglalakbay sa Korea kasama si Jay
Mula Presyo:$43 / tao