mga filter

Walang nakitang resulta

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb
  • Mga lokal na eksperto

    Pinapangasiwaan ng mga lokal na may pagmamahal sa kanilang pinagmulan at ginagawa.

  • Maliliit na grupo

    Dahil maliit ang mga grupo, hindi ka mahihirapang makasabay.

  • Matataas na pamantayan

    Ang bawat karanasan ay sinusuri para sa natatanging access.

Napakataas ng rating at nasa labas lang ng San Juan Bautista

San Francisco
Forage Mga Halaman at Kabute na Nakakain
Mula Nakaraang presyo:$75May diskuwentong presyo:$60 / tao
San Francisco
Chinatown Food Walk: Tea at Dim Sum
Mula Presyo:$85 / tao
San Francisco
Ang Pinakamagandang San Francisco Electric Bike Tour
Mula Presyo:$109 / tao