mga filter

4 na karanasan

New York
Karanasan sa Pagha - hike at Pro Photography ng Catskills
Mula Presyo:$125 / tao
Catskills and Hudson Valley
Ang Orihinal na mga Hug at Mag - hike kasama ang Herd, Mga Rescue Goat
Mula Presyo:$35 / tao
Catskills and Hudson Valley
Scenic guided mountain trail ride sa pamamagitan ng Catskills
Mula Presyo:$65 / tao
Catskills and Hudson Valley
Pagawaan ng stained glass suncatcher
Mula Presyo:$240 / tao

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb

Sinusuri para sa kalidad ang Mga Karanasan sa Airbnb
  • Mga lokal na eksperto

    Pinapangasiwaan ng mga lokal na may pagmamahal sa kanilang pinagmulan at ginagawa.

  • Maliliit na grupo

    Dahil maliit ang mga grupo, hindi ka mahihirapang makasabay.

  • Matataas na pamantayan

    Ang bawat karanasan ay sinusuri para sa natatanging access.