Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Hindi available sa pinili mong wika ang nilalamang ito, kaya inihanda namin ito sa pinakamalapit na available na wika sa ngayon.

  Paano maging sustainable na host

  Alamin ang tungkol sa sustainable na pagho-host sa update ng Host Advisory Board noong Abril.
  Ni Airbnb noong Abr 21, 2021
  4 na minutong pagbabasa
  Na-update noong Abr 28, 2021

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Alamin kung paano tinutulungan ng Airbnb at ng Host Advisory Board ang mga host na maging mas sustainable

  • Ibinabahagi rin ni Anna Jones ng Advisory Board ang dahilan kung bakit lubos ang kanyang pagmamalasakit sa kapaligiran

  • Alamin ang progreso ng Host Advisory Board sa taong 2021

  Bawat buwan, ibabahagi namin ang mga pinakabagong update mula sa Host Advisory Board at tutulungan ka naming makilala ang mga miyembro ng board.

  Kumusta kayong lahat,

  Ako si Anna Jones, isang miyembro ng Host Advisory Board at tagapangasiwa ng komite sa sustainability. Nakipagpulong kami sa mga namumuno sa Airbnb nitong nakaraang ilang buwan upang i-explore kung paano namin masusuportahan ang mga host sa pagiging mas maalaga sa kapaligiran.

  Bilang pagdiriwang ng Earth Day sa Abril 22, nasasabik akong magbahagi ng higit pang detalye tungkol sa mga ginagawa namin!

  Pagtulong sa ating komunidad na maging mas sustainable

  Naiintindihan namin na hindi alam ng maraming host kung paano magsimulang maging mas sustainable. Maraming impormasyong kailangang malaman at madalas na nakakalula ito!

  Nang sumali ako sa Advisory Board, isa sa mga layunin ko ang gawing mas madaling makamit ang sustainability para sa mga host. Naniniwala talaga ako na sa pamamagitan ng pagsuporta at pagtanggap sa isa't isa, makakagawa tayo ng positibong pagbabago!

  Ganito kami nakikipagtulungan sa Airbnb kaugnay nito:

  • Ipinapakilala ang isang serye ng pagtuturo tungkol sa sustainability: Masinsinang nakipagtulungan ang Airbnb sa United Nations Environment Programme, isang pandaigdigang tagasulong ng kapaligiran, sa World Wildlife Fund, ang nangungunang organisasyon sa mundo pagdating sa pangangalaga ng kapaligiran, at sa komite ng sustainability ng Host Advisory Board upang gumawa ng nilalamang pang-edukasyon para sa mga host. Kasama rito ang mga bagong artikulo tulad ng gabay sa pagiging sustainable na host para sa baguhan at mga tip para sa pagpo-promote ng sustainable na turismo sa mga bisita mo. Palalawakin namin ang serye sa paglipas ng taon, kaya manatiling nakasubaybay para sa mas maraming paraan upang maging mas maalaga sa kapaligiran!
  • Pagbabahagi kung paano nakakagawa ng pagkakaiba ang ibang host: Maaaring lubos na naiiba ang mga kasanayan sa sustainability batay sa kung saan ka nakatira at kung ano ang magagamit mo. Upang maipakita sa mga host ang mga paraan para maging sustainable sa iba't ibang lugar at tuluyan, kikilalanin namin ang mga host na maalaga sa kapaligiran mula sa iba't ibang panig ng mundo. Una na ang Superhost na si Tiffany, na may beach lodge sa Hollywood Beach, California.
  • Pag-explore sa mga partnership kaugnay ng renewable energy: Upang mapadali ang access ng mga host sa renewable energy, ine-explore ng Airbnb ang pakikipag-partner sa mga kumpanya ng utility na nakakatulong sa kapaligiran sa mga piling komunidad. Maglulunsad ang Airbnb ng pilot program sa U.S. sa lalong madaling panahon, at kung kapaki-pakinabang ito sa tingin ng mga host, pagsisikapan naming ipaabot ang mga katulad na alok sa pandaigdigang komunidad ng mga host.

  Ikinalulugod kong ibahagi na simula pa lang ito! Sabik ang komite ng sustainability na mag-explore ng mga bagong paraan upang matulungan ang mga host na maging mas maalaga sa kapaligiran—at makatipid din ng pera! Magbabahagi pa kami tungkol sa paksang ito sa paglipas ng taon.

  Bakit lubos akong nagmamalasakit sa kapaligiran

  Nag-udyok ng bagong hilig para sa akin ang pagtira malapit sa dagat sa Pembrokeshire, Wales, at naging inspirasyon ko ito para magkaroon ng mas sustainable na paraan ng pamumuhay. Masaya akong makatulong sa ibang host na magsimula sa paglalakbay na ito. Narito ang ilan pang detalye tungkol sa akin:

  Noong 2017, ginusto namin ng aking pamilya na baguhin ang aming paraan ng pamumuhay at mag-set up ng listing sa Airbnb. Isang araw, may nakita kaming magandang bukid na ibinibenta na, at talagang nagustuhan namin ito. Gawa noong 1650 ang lahat ng gusali, kaya talagang kaaya-aya at payapa ito.

  Hindi lang iyon dahil sa napakagandang tanawin at baybayin. Talagang nakakapagbigay ng inspirasyon ang mga tao at mayroon silang tunay na koneksyon sa lupain at sa ginagawa nila. Nakakahawa ito! Mahalagang bahagi ng karanasan ng bisita ang aming lokal na komunidad—mula sa mga sabon hanggang sa napakaraming sining na kami mismo ang gumawa!

  Mayroon kaming dalawang listing. Ginagawa namin ng aking ina ang lahat ng pagpapaganda at pagdidisenyo. Ang ama ko ang gumagawa ng lahat ng pagmementina. Kami ang gumagawa ng lahat bilang iisang team. Talagang madarama ang pagiging kabahagi ng kaibuturan nito, at nag-uumapaw ang pagmamahal namin sa tinitirhan namin.

  Inilista ko ang aming diskarte sa sustainability, na nasa paglalarawan ng listing namin. Naka-print din ito sa mga cottage upang mabasa ito ng mga tao at malaman nila ang ginagawa namin. Nagtanim pa kami ng mga sustainable na puno na magagamit na panggatong sa aming mga pugon!

  Isa ako sa mga miyembrong nagtatag ng Airbnb UK Community Board, na nagsimula noong 2019, at pinamumunuan ko ang mga inisyatibo sa sustainable na pagho-host kasama ng iba pang host sa UK at ng team ng Airbnb.

  Naging mahiwagang paglalakbay ito upang mapalapit sa kalikasan. Umaayon ako sa panahon at sa inihahatid ng dagat, at makikita ito sa lahat ng ginagawa namin dito.

  Maraming tao ang muling napapalapit sa kanilang sarili at sa kalikasan kapag namamalagi sila rito—pakiramdam ko minsan na ako si Kupido dahil napapaibig ang mga bisita sa Pembrokeshire at bumabalik sila nang bumabalik!

  Babalik ang Host Advisory Board sa susunod na buwan nang may mas marami pang update mula sa mga pagpupulong ng board. Pansamantala, makatulong sana sa iyo angbagong serye tungkol sa sustainability!

  Cheers! (O tulad ng sinasabi namin dito sa Wales, 'Iechyd da!')

  Anna Jones

  Maaaring nagbago ang impormasyong nakasaad sa artikulong ito mula noong na-publish ito.

  Mga Katangi-tanging Feature

  • Alamin kung paano tinutulungan ng Airbnb at ng Host Advisory Board ang mga host na maging mas sustainable

  • Ibinabahagi rin ni Anna Jones ng Advisory Board ang dahilan kung bakit lubos ang kanyang pagmamalasakit sa kapaligiran

  • Alamin ang progreso ng Host Advisory Board sa taong 2021
  Airbnb
  Abr 21, 2021
  Nakatulong ba ito?