Lumaktaw sa nilalaman
Open Homes · Mga Panggamutang Pamamalagi
Mag-host ng mga taong nangangailangan ng napakahalagang pag-aalaga at pahinga
Mag-alok ng libreng pansamantalang pabahay sa mga taong nangangailangan ng tuluyang tatawagin nilang tahanan.
Partners and guestsPartners and guests
Sina Nancy at Pearl mula sa Fisher House
Partners and guestsPartners and guests
Open Homes · Mga Panggamutang Pamamalagi
Mag-host ng mga taong nangangailangan ng napakahalagang pag-aalaga at pahinga
Mag-alok ng libreng pansamantalang pabahay sa mga taong nangangailangan ng tuluyang tatawagin nilang tahanan.
Maraming tao ang kailangang bumiyahe para sa mga dahilang medikal, at nagiging malaking balakid kadalasan ang gastos para sa mga pansamantalang matutuluyan sa pagtanggap ng paggamot na pansagip-buhay o napakahalagang pamamahinga habang nagpapagaling. Maaaring makatulong ang pagkakaroon ng libreng panandaliang pabahay na mapagaan ang mga alalahanin sa pinansya ng pasyente, habang binibigyan siya ng pag-asa at lakas na kailangan niya para malabanan ang karamdaman.
Doon pumapasok ang komunidad ng Open Homes. Maaaring makapagbigay ang mga host ng libre at maaliwalas na tuluyan kung saan maaaring magpagaling ang mga tao.

Maaaring makapagbigay ang iyong tuluyan sa isang tao ng kapanatagan ng isip na kinakailangan niya para gumaling.

Maaaring makapagbigay ang iyong tuluyan sa isang tao ng kapanatagan ng isip na kinakailangan niya para gumaling.

Maraming tao ang kailangang bumiyahe para sa mga dahilang medikal, at nagiging malaking balakid kadalasan ang gastos para sa mga pansamantalang matutuluyan sa pagtanggap ng paggamot na pansagip-buhay o napakahalagang pamamahinga habang nagpapagaling. Maaaring makatulong ang pagkakaroon ng libreng panandaliang pabahay na mapagaan ang mga alalahanin sa pinansya ng pasyente, habang binibigyan siya ng pag-asa at lakas na kailangan niya para malabanan ang karamdaman.
Doon pumapasok ang komunidad ng Open Homes. Maaaring makapagbigay ang mga host ng libre at maaliwalas na tuluyan kung saan maaaring magpagaling ang mga tao.
Maraming salamat! Kami ay nagtawanan, nagsayaw, nagluto, naglibot at namuhay. Napakatagal na mula noong huli kaming namuhay.
Maria
Bisita ng Make-A-Wish
Maraming salamat! Kami ay nagtawanan, nagsayaw, nagluto, naglibot at namuhay. Napakatagal na mula noong huli kaming namuhay.
Maria
Bisita ng Make-A-Wish

Paano ka magho-host

MGA PANGGAMUTANG PAMAMALAGI
Nakikipagtulungan ang Open Homes sa mga nonprofit na tulad ng Fisher House Foundation at Hospitality Homes para matulungang mabigyan ang mga pasyente ng matutuluyang malapit sa mga sentrong pagamutan. Sa mga pamamalaging ito, ang iyong tungkulin ay mag-alok ng komportableng lugar na matutuluyan habang nagpapagamot sila o ang kanilang mahal sa buhay sa isang kalapit na ospital.
Sasamahan ang mga pasyente ng kanilang pamilya o tagapag-alaga. Magkakaroon din sila ng nakatalagang tagapag-ugnay ng nonprofit na mag-aalok sa kanila ng suporta sa kabuuan ng kanilang pamamalagi. Karaniwang 1 hanggang 2 linggo ang mga pamamalaging ito.
MGA PANGGAMUTANG PAMAMALAGI
Nakikipagtulungan ang Open Homes sa mga nonprofit na tulad ng Fisher House Foundation at Hospitality Homes para matulungang mabigyan ang mga pasyente ng matutuluyang malapit sa mga sentrong pagamutan. Sa mga pamamalaging ito, ang iyong tungkulin ay mag-alok ng komportableng lugar na matutuluyan habang nagpapagamot sila o ang kanilang mahal sa buhay sa isang kalapit na ospital.
Sasamahan ang mga pasyente ng kanilang pamilya o tagapag-alaga. Magkakaroon din sila ng nakatalagang tagapag-ugnay ng nonprofit na mag-aalok sa kanila ng suporta sa kabuuan ng kanilang pamamalagi. Karaniwang 1 hanggang 2 linggo ang mga pamamalaging ito.
MGA PAMAMALAGI PARA SA PAGPAPAHINGA
Nakikipagtulungan ang Open Homes sa mga nonprofit tulad ng Make-A-Wish para makapagbigay ng pabahay para sa mga batang may napakalubhang karamdaman at kanilang mga pamilya na binigyan ng bakasyon para sa pamamahinga. Maaaring magkaroon ang mga biyaheng ito ng makabuluhang epekto sa kanilang paggaling. Ang iyong tungkulin ay mag-alok ng maaliwalas na tuluyan para makapag-relax at makapag-bond ang pamilya.
Magkakaroon sila ng nakatalagang tagapag-ugnay ng nonprofit na mag-aalok sa kanila ng suporta sa kabuuan ng kanilang pamamalagi. Karaniwang 5 hanggang 10 araw ang mga pamamalaging ito.
MGA PAMAMALAGI PARA SA PAGPAPAHINGA
Nakikipagtulungan ang Open Homes sa mga nonprofit tulad ng Make-A-Wish para makapagbigay ng pabahay para sa mga batang may napakalubhang karamdaman at kanilang mga pamilya na binigyan ng bakasyon para sa pamamahinga. Maaaring magkaroon ang mga biyaheng ito ng makabuluhang epekto sa kanilang paggaling. Ang iyong tungkulin ay mag-alok ng maaliwalas na tuluyan para makapag-relax at makapag-bond ang pamilya.
Magkakaroon sila ng nakatalagang tagapag-ugnay ng nonprofit na mag-aalok sa kanila ng suporta sa kabuuan ng kanilang pamamalagi. Karaniwang 5 hanggang 10 araw ang mga pamamalaging ito.
Magiliw sa pangkalahatan ang tagapag-ugnay mula sa Hospitality Homes. Inayos niya para makapag-stay nang isang gabi ang isang pamilyang may apat na miyembro sa aming tuluyan. Madali siyang lapitan at kausapin. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng impormasyong kailangan ko tungkol sa pamilya at ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa aming mga alituntunin sa tuluyan, atbp. Magiliw rin ang pamilya. Magandang karanasan ito sa pangkalahatan.
Jennifer
Host ng Airbnb
Magiliw sa pangkalahatan ang tagapag-ugnay mula sa Hospitality Homes. Inayos niya para makapag-stay nang isang gabi ang isang pamilyang may apat na miyembro sa aming tuluyan. Madali siyang lapitan at kausapin. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng impormasyong kailangan ko tungkol sa pamilya at ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa aming mga alituntunin sa tuluyan, atbp. Magiliw rin ang pamilya. Magandang karanasan ito sa pangkalahatan.
Jennifer
Host ng Airbnb

Paano ang proseso nito

Marie
Paris, France
Ipinanganak at lumaki ako sa Paris, at gustong-gusto kong ipagamit ang aking tuluyan at magbigay ng ligtas at komportableng lugar.
1
Gumawa ng profile
Hihingan ka ng mga pangunahing detalye tulad ng iyong buong pangalan, litrato sa profile, at email address. Maaari mo ring ibahagi kung ano ang pumukaw sa iyo para maging host.
Marie
Paris, France
Ipinanganak at lumaki ako sa Paris, at gustong-gusto kong ipagamit ang aking tuluyan at magbigay ng ligtas at komportableng lugar.
1
Gumawa ng profile
Hihingan ka ng mga pangunahing detalye tulad ng iyong buong pangalan, litrato sa profile, at email address. Maaari mo ring ibahagi kung ano ang pumukaw sa iyo para maging host.
2
Gumawa ng listing
Sabihin sa amin kung saan ang iyong tuluyan, kung gaano karaming tao ang kayang tanggapin nito, at kung kailan ito available. Kung isa ka nang host, maaari kang pumili ng umiiral nang listing.
Buong tuluyan
Isang tuluyan para tumulong
3 bisita
Studio
2 higaan
1 banyo
Buong tuluyan
Isang tuluyan para tumulong
3 bisita
Studio
2 higaan
1 banyo
2
Gumawa ng listing
Sabihin sa amin kung saan ang iyong tuluyan, kung gaano karaming tao ang kayang tanggapin nito, at kung kailan ito available. Kung isa ka nang host, maaari kang pumili ng umiiral nang listing.
Kumusta Marie,
Nagtatrabaho ako para sa isang nonprofit na nagbibigay ng suporta at mga mapagkukunan ng mga tao habang nagpapagamot para sa isang medikal na isyu.
3
Tumugon sa mga kahilingan
Sasabihan ka ng mga bisita kung sa palagay nila ay naaangkop ang iyong lugar, o maaari kang makipag-ugnayan sa nonprofit na gumagawa ng mga booking sa ngalan ng kanilang mga kliyente. Maaari kang magtanong, makipagkasundo sa lohistika, at magtakda ng mga inaasahan tungkol sa pamamalagi bago maging opisyal ang anumang bagay.
Kumusta Marie,
Nagtatrabaho ako para sa isang nonprofit na nagbibigay ng suporta at mga mapagkukunan ng mga tao habang nagpapagamot para sa isang medikal na isyu.
3
Tumugon sa mga kahilingan
Sasabihan ka ng mga bisita kung sa palagay nila ay naaangkop ang iyong lugar, o maaari kang makipag-ugnayan sa nonprofit na gumagawa ng mga booking sa ngalan ng kanilang mga kliyente. Maaari kang magtanong, makipagkasundo sa lohistika, at magtakda ng mga inaasahan tungkol sa pamamalagi bago maging opisyal ang anumang bagay.
4
Maghandang mag-host
Narito ang aming team para suportahan ka kung mayroon kang anumang mga katanungan habang naghahanda ka para sa pamamalagi ng iyong bisita. Bibigyan ka namin ng mga mapagkukunan at mga sagot sa mga karaniwang tanong. Maaari ka ring makipag-usap sa nonprofit o bisita kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kanilang nalalapit na pamamalagi. Ang mga pasyente ay karaniwang sinasamahan ng kanilang pamilya o tagapag-alaga, at magkakaroon din ng nakatuon na nonprofit na tagapangasiwa na nag-aalok sa kanila ng suporta sa buong panahon ng kanilang pamamalagi.
4
Maghandang mag-host
Narito ang aming team para suportahan ka kung mayroon kang anumang mga katanungan habang naghahanda ka para sa pamamalagi ng iyong bisita. Bibigyan ka namin ng mga mapagkukunan at mga sagot sa mga karaniwang tanong. Maaari ka ring makipag-usap sa nonprofit o bisita kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kanilang nalalapit na pamamalagi. Ang mga pasyente ay karaniwang sinasamahan ng kanilang pamilya o tagapag-alaga, at magkakaroon din ng nakatuon na nonprofit na tagapangasiwa na nag-aalok sa kanila ng suporta sa buong panahon ng kanilang pamamalagi.
Ang programang Open Homes ng Airbnb ay nakatulong sa Hospitality Homes na magsilbi sa mas maraming bisita—ang mga kadalasang napupunta sa aming wait list—sa pagbibigay ng mga libreng pamamalagi sa Airbnb nang hanggang dalawang linggo bawat pagkakataon kapag said na ang mga mapagkukunan ng pamilya—mental, pisikal, at pinansyal.
Marianne Jones
Executive Director, Hospitality Homes
Ang programang Open Homes ng Airbnb ay nakatulong sa Hospitality Homes na magsilbi sa mas maraming bisita—ang mga kadalasang napupunta sa aming wait list—sa pagbibigay ng mga libreng pamamalagi sa Airbnb nang hanggang dalawang linggo bawat pagkakataon kapag said na ang mga mapagkukunan ng pamilya—mental, pisikal, at pinansyal.
Marianne Jones
Executive Director, Hospitality Homes

Paano ka namin sinusuportahan

Alam naming maaari mong maramdaman na parang napakalaking obligasyon nito. Kaya naman ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para mag-alok ng mga mapagkukunan at proteksyon bago at sa panahon ng pamamalagi.
24/7 na suporta sa telepono at mga sanggunian
Hindi ka nag-iisa rito. Bilang karagdagan sa 24/7 na team ng customer support ng Airbnb, magkakaroon ka ng access sa dalubhasang team para sa anumang katanungan tungkol sa reserbasyon ng Open Homes.
Mga pagbabayad para sa pinsala sa property
Bagama't bihirang magkaroon ng hindi sinasadyang pinsala, nauunawaan namin na maaaring mangailangan ka ng proteksyon. Babayaran ng Garantiya para sa Host ang bawat host para sa mga pinsala sa property na hanggang $1,000,000.

Sagot sa iyong mga tanong

Ano ang Open Homes?

Open Homes connects people with a free place to stay in times of need. The idea for Open Homes came from Airbnb hosts in 2012. After Hurricane Sandy hit New York, hosts decided to offer their homes for free to neighbors who were forced to evacuate. Inspired by their generosity, Open Homes became an official part of Airbnb.

Since then, it’s expanded to support evacuees, relief workers, medical patients, refugees and asylum seekers. We partner with trusted nonprofits like Mercy Corps, the International Rescue Committee, and the Bone Marrow & Cancer Foundation to develop the program and connect their clients with a free place to stay in times of need.

Open Homes stays are always free for the guests. Some hosts choose to host Open Homes stays for free by signing up with the Open Homes community. If you haven't signed up to host guests for free on Open Homes, you'll still receive your usual payment for your listing when you have an Open Homes booking. Airbnb waives all service fees for these reservations.

Sino ang maaaring mag-host sa Open Homes?

Open Homes hosts have many of the same expectations as regular Airbnb hosts. Hosts must meet Airbnb’s hospitality standards, which include accurately representing your listing and availability, as well as providing a safe, secure, and clean space for guests. All hosts and guests are required to uphold Airbnb’s community standards.

Almost anyone can sign up to be an Open Homes host. The listings available on the site are as diverse as the hosts who list them, and you can post shared spaces, private rooms, or entire homes. Find out more about home types to see how to describe your space.

Sometimes a staff member from one of our nonprofit partners will book on behalf of their client and may have additional requests based on their client’s needs. In these cases, the nonprofit staff member will communicate with the host ahead of time to make sure your space is a good fit.

,
Sino ang kwalipikadong mag-book sa Open Homes?

Open Homes provides free places to stay for people in times of need. The program supports evacuees, relief workers, medical patients and their caregivers, refugees, and asylum seekers.

If you’re a guest in need of emergency housing, learn more about how to book an Open Homes stay. Check this article and the Open Homes page regularly to find the most current programs and eligibility requirements, which are subject to change.

Disaster relief

In the aftermath of a disaster, there is a critical need for emergency housing. In this instance, people impacted by the disaster, including relief workers, have the ability to submit their request for housing to Airbnb. After verification, they may book an Open Homes listing directly for themselves.

To be eligible for emergency housing, guests must reside in the impacted area or be a relief worker responding in an official capacity. Both permanent residents and travelers with a confirmed hotel or rental reservation are eligible. Guests are required to provide proof of address or confirmation of employment during the application process. Once they submit their application, their information will be reviewed by Airbnb or its vendors before they can book.

Learn more about Disaster relief stays.

Medical stays

Every day, people travel far from home for medical treatment. They may be receiving care, supporting a patient, or healing with family during a difficult time. In this instance, guests can book an Open Homes reservation directly for themselves, or a staff member from a nonprofit organization may book the reservation on their behalf.

In order to book, guests must be referred by a nonprofit partner. Each nonprofit has their own set of eligibility criteria for guests.

Learn more about Medical stays.

Refugee housing

There are many barriers for people who are trying to rebuild their lives in a new place. Before settling into permanent housing, refugees and asylum-seekers need to finalize paperwork, search for jobs, and find a temporary place to stay. In this instance, a staff member from a nonprofit will book an Open Homes reservation on behalf of the guest. All guests have the legal status of a recognized refugee entitled to international protection as determined by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and/or have begun the process of seeking asylum in the country where they currently reside.

Learn more about Refugee housing.

,
Paano ako makakapag-book ng matutuluyan sa Open Homes?

Open Homes provides free places to stay for people in times of need. In order to book an Open Homes stay as a guest, you must meet eligibility requirements and be approved.

Applying for a stay

Disaster relief

If you've been impacted by a disaster and are in need of emergency housing, go to our Disaster Relief page to find events that qualify for an Open Homes stay. If you can't ind the event that you've been impacted by, free stays are not currently available.

Once you find an event, log into or create an Airbnb account to confirm your address. You’ll need to answer a few questions and agree to our Community Standards and the Airbnb Terms of Service.

After you submit your request, we may call you to check on additional details. If we can’t verify your information or it doesn’t meet our eligibility criteria, you’ll receive an email within 24 hours.

Medical stays or refugee housing

To be approved for a Medical stay or Refugee housing, you must be referred by a nonprofit partner. It isn't possible to apply for an Open Homes Medical stay or Refugee housing as an individual at this time. 

Learn more about the nonprofits that we partner with on the Open Homes page.

Booking a stay

If you’re approved, you'll receive an email inviting you to browse available stays. Here are a few tips to keep in mind:

 • Read all of the information in the email invitation. It will tell you more about what kind of stay you can book.
 • You may need to book your stay within certain dates. Make sure to refer to your email invitation for this information.
 • Check the listing details, like number of bedrooms and amenities, as well as the photos to confirm a place is a good fit. If you have any questions, reach out to the host by clicking or tapping Contact host on the listing page.
 • Make sure your stay is booked for the purpose defined by each program. If a stay doesn’t meet the program requirements, it'll be canceled according to the host’s cancellation policy.

  ,
  Paano ako maghahanda para sa mga bisita ng Open Homes?

  Whether you signed up to host for free on Open Homes or have received an Open Homes booking request, here are a few things to keep in mind to help you prepare for your guests:

  • Communicate clearly
  • Try to learn about their needs and how you can help make their stay more comfortable
  • Unlike regular guests on Airbnb, Open Homes guests are often traveling due to unexpected and difficult circumstances. Remember that everyone responds differently and has different needs
  • Make sure you’re accessible to your guests and easy to communicate with
  • Explain the check-out time and process to your guests beforehand. Include your expectations about cleaning the listing, if any

  Hosting an Open Homes stay can be different across programs. Many guests referred by a nonprofit will have the support of a staff member throughout. You can learn more on our dedicated sites:

  Learn more about Airbnb’s hosting standards.

  Paano ako makikipag-ugnayan sa suporta para sa Open Homes?

  A dedicated support team is available to all hosts, guests and nonprofit partners for issues and questions related to Open Homes reservations 7 days a week, from 9am to 5pm Pacific Standard Time. Contact us by emailing openhomessupport@airbnb.com. Airbnb’s community support specialists are also available 24 hours a day, 7 days a week.

  What to do if you feel unsafe during a stay

  If you encounter an emergency situation, or if your personal safety is threatened during a stay, contact local police or emergency services immediately.

  If you need help from Airbnb with a safety concern, contact our Trust and Safety team.

  Before the start of the stay, you can also read our safety tips.

  Sumali sa isang komunidad na gustong magbalik ng kagandahang-loob sa bago at mas personal na paraan.

  May mga tanong ka ba?
  Alamin ang mga sagot sa aming Sentro ng Tulong o makipag-ugnayan sa amin.
  Bumisita sa Sentro ng Tulong