Lumaktaw sa nilalaman

Magbigay ng kaunti sa tuwing magho-host ka

Mag-donate para tumulong sa mga taong naapektuhan ng mga kalamidad, sagupaan, o kritikal na sakit.
"Aalalahanin ko ang bawat detalye ng pagbibiyahe dahil gustong-gusto ko ito."
Victoria
·
Bisita ng Make-A-Wish®
"Hindi ko masasabi na pareho pa rin ang tingin ko sa isang bahay tulad ng kung paano ko ito nakikita dati bago naganap ang sunog. Ang isang tuluyan, para sa akin, ay kung nasaan ang iyong pamilya. Maaari magkaroon ng tuluyan kahit saan. ”
Michelle
·
Bisita ng Open Homes
"Binibigyan ng programang ito ng pagkakataon ang buong pamilya na pagtuunan ng pansin ang wellness ng kanilang mahal sa buhay sa halip na mag-alala kung paano magbabayad para sa tuluyan kung paano magiging malapit sa kanya para makapiling siya."
Meredith
·
Fisher House Foundation

Ang proseso ng mga donasyon

1
Piliin kung ano ang ido-donate
Sabihin sa amin kung ilang porsyento ang gusto mong awtomatikong ikaltas sa bawat payout.
2
Mapupunta ang 100% sa mga nonprofit
Ginagamit nila ang mga pondo para tulungan ang mga taong nangangailangan na makahanap ng pansamantalang pabahay.
3
Alamin ang tungkol sa epekto
Kumuha ng mga regular na update sa kung paano nakagawa ng kaibahan ang iyong kontribusyon.

Ang iyong mga donasyon ay nakakatulong sa mga taong makahanap ng pabahay kapag kailangan nila ito

50,000+

Mga taong natulungan na sa kasalukuyan
Sa pamamagitan ng Open Homes, naialok ng mga host ang kanilang patuluyan nang libre para sa mga nagsilikas, relief worker, mga refugee, at marami pang iba. Pero hindi lahat ay makakapag-host nang libre.

Bakit nagdo-donate ang mga host

“Mayroon akong napakabait na pamangkin na may pambihirang medikal na kondisyon at alam kong biyaya para sa kanyang pamilya noong kinailangan nilang pumunta sa malayong lugar at mayroon silang natuluyan nang libre.”
Sigurado ka bang gusto mong i-update ang iyong custom link?
"Nagtatrabaho ako sa isang klinika para sa kanser at nauunawaan ko ang kagyat na pangangailangan para sa emergency na pabahay at kabutihan mula sa ibang tao!"
Aurora, host sa Santa Clara, CA
"Nakikita ko ito bilang isang paraan upang maipasa ang maraming mga regalo at masaganang suporta na natanggap namin mula sa aming komunidad habang nagpapagaling ang aking asawa mula sa Stage 4 na cancer."
Si Tess, host sa Port Townsend, WA
“Naranasan ko mismo kung paano mawalan ng matutulugan, kaya gusto ko ngayong matulungan ang mga nahaharap sa ganoong sitwasyon”
Adam, host sa North Carolina Mountains
"Nagdanas ako ng lukemya mula edad 12 hanggang 28, at kailangan kong pumunta sa daan-daang milya mula sa aking bahay para magpagamot. Isa itong mahirap at kalunos-lunos na panahon sa pananalapi para sa aking mga magulang. Masaya akong magkaroon ng pagkakataon na matulungan ang ibang tao. ”
Si Judy, host sa Santa Maria, CA
“Napakarami ko nang pinagdaanang kahirapan at natural na kalamidad. Mainam na paraan ito para magbigay ng tulong sa taong nangangailangan.”
Si Gary, host sa Talent, OR
“Mayroon akong napakabait na pamangkin na may pambihirang medikal na kondisyon at alam kong biyaya para sa kanyang pamilya noong kinailangan nilang pumunta sa malayong lugar at mayroon silang natuluyan nang libre.”
Sigurado ka bang gusto mong i-update ang iyong custom link?
"Nagtatrabaho ako sa isang klinika para sa kanser at nauunawaan ko ang kagyat na pangangailangan para sa emergency na pabahay at kabutihan mula sa ibang tao!"
Aurora, host sa Santa Clara, CA
"Nakikita ko ito bilang isang paraan upang maipasa ang maraming mga regalo at masaganang suporta na natanggap namin mula sa aming komunidad habang nagpapagaling ang aking asawa mula sa Stage 4 na cancer."
Si Tess, host sa Port Townsend, WA
“Naranasan ko mismo kung paano mawalan ng matutulugan, kaya gusto ko ngayong matulungan ang mga nahaharap sa ganoong sitwasyon”
Adam, host sa North Carolina Mountains
"Nagdanas ako ng lukemya mula edad 12 hanggang 28, at kailangan kong pumunta sa daan-daang milya mula sa aking bahay para magpagamot. Isa itong mahirap at kalunos-lunos na panahon sa pananalapi para sa aking mga magulang. Masaya akong magkaroon ng pagkakataon na matulungan ang ibang tao. ”
Si Judy, host sa Santa Maria, CA
“Napakarami ko nang pinagdaanang kahirapan at natural na kalamidad. Mainam na paraan ito para magbigay ng tulong sa taong nangangailangan.”
Si Gary, host sa Talent, OR
“Mayroon akong napakabait na pamangkin na may pambihirang medikal na kondisyon at alam kong biyaya para sa kanyang pamilya noong kinailangan nilang pumunta sa malayong lugar at mayroon silang natuluyan nang libre.”
Sigurado ka bang gusto mong i-update ang iyong custom link?
"Nagtatrabaho ako sa isang klinika para sa kanser at nauunawaan ko ang kagyat na pangangailangan para sa emergency na pabahay at kabutihan mula sa ibang tao!"
Aurora, host sa Santa Clara, CA
"Nakikita ko ito bilang isang paraan upang maipasa ang maraming mga regalo at masaganang suporta na natanggap namin mula sa aming komunidad habang nagpapagaling ang aking asawa mula sa Stage 4 na cancer."
Si Tess, host sa Port Townsend, WA

Sino ang tinutulungan mo

Narito ang mga taong nangailangan ng pansamantalang pabahay.
"Ito ay isang magandang pagkakataon para gumawa ng pagkakaiba para sa isang tao na maaaring nangangailangan ng isang sandali para mag-isip o espasyo para pag-isipang muli kung ano ang susunod na hakbang."
Laura, bisita sa Mexico City · Alamin ang tungkol sa tulong sa kalamidad
“Sama-sama kaming nagluluto at sabay-sabay kaming kumain. Masasabi ko na parang sariling pamilya ko ito.”
"Talagang mas naparamdam nito sa akin ang pagiging at-home sa patuluyan ng ibang tao"
Ashlee, bisita sa Salt Lake City · Alamin ang tungkol sa mga panggamutang pamamalagi

Ang aming pangako

Nagdo-donate din kami
Sa taong ito lang, namumuhunan ang Airbnb ng mahigit $20 milyon para matulungan ang mga taong nangangailangan ng pabahay, kabilang ang pagbibigay ng mga kaloob sa mga nonprofit na tulad ng Make-A-Wish® Foundation at International Rescue Committee.
Bumubuo kami ng mga solusyon
Mayroon kaming team ng mga eksperto sa mga larangan ng nonprofit at teknolohiya na nagsisikap para mapalawak ang platform ng Open Homes. Sagot ng Airbnb ang lahat ng gastos sa pagpapatakbo para maging posible iyon.
Wala kaming kinukuhang komisyon
Napupunta ang iyong mga kontribusyon sa mga pinagkakatiwalaang nonprofit na tumutulong sa mga taong makahanap ng pabahay. Sagot namin ang lahat ng bayarin sa pagpoproseso sa Airbnb, kaya mapupunta ang lahat ng ido-donate mo sa pagtulong sa taong nangangailangan.

Kilalanin ang aming mga partner

Nakikipagtulungan kami sa ilan sa mga nangungunang nonprofit sa buong mundo na nagkakaloob ng pansamantalang pabahay sa mga taong nangangailangan.
International Rescue Committee
Isang nonprofit na tumutulong sa mga refugee na makabangon sa pamamagitan ng pag-aalok ng suporta, pabahay, at edukasyon.
Cancer Support Community
Isang pandaigdigang network ng mga nonprofit na nakatuon sa pagbibigay ng kaalaman, mga mapagkukunan, at komunidad sa milyon-milyong taong apektado ng cancer.
All Hands and Hearts
Isang internasyonal na organisasyong nagbibigay ng tulong sa panahon ng kalamidad na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng mga natural na kalamidad.
Mercy Corps
Ang isang pandaigdigang humanitarian team na sumasagip ng mga buhay sa panahon ng mga natural na sakuna at mga krisis upang makatulong sa mga komunidad na mas mabilis at mas matatag na makabawi.

Sagot sa iyong mga tanong

Hindi mo ba makita ang tanong mo rito? Bumisita sa Sentro ng Tulong
Maibabawas ba sa buwis ang mga donasyon?
Para sa mga host na nagbabayad ng buwis sa kinita na nasa United States, ang mga donasyon ay maaaring bawasan ng buwis sa abot ng pinahihintulutan sa ilalim ng batas sa pagbubuwis ng United States bilang isang kawanggawang kontribusyon sa Open Homes Fund, na matatagpuan sa PayPal Giving Fund. Ang PayPal Giving Fund ay isang pagkakawanggawa na di-sakop ng pederal na buwis sa kinita ng US (isang 501(c)(3) pagkakawanggawa). Para sa mga host na piskal na residente ng Mexico, ang mga donasyon ay maaaring bawasan ng buwis sa ilalim ng USA/Mexico Treaty upang Maiwasan ang Dobleng Pagbubuwis, kapag natugunan ang lahat ng aplikableng kondisyon. Gumagawa kami ng paraan para ang mga donasyon ay maaaring kaltasan ng buwis para sa mga host sa ibang bansa, at ipapaalam namin sa iyo kapag may update na kami para sa iyong lokasyon.
Mababago ko ba ang halaga ng donasyon ko pagkatapos kong mag-opt in?
Oo. Magagawa mong baguhin ang porsyento ng iyong donasyon o mag-opt out sa pagbibigay ng donasyon anumang oras sa iyong Dashboard ng Host. Mababago mo ang halaga ng donasyon hangga't hindi pa naiisyu ng Airbnb ang payout sa reserbasyon, na karaniwang isang araw pagkatapos mag-check out ng bisita.
Aling mga nonprofit ang makakatanggap sa donasyon ko?
Makakatulong ang iyong donasyon sa mga nonprofit na nagkokonekta sa mga tao sa pansamantalang pabahay kapag bumibiyahe sila dahil sa kaguluhan, kalamidad, medikal na pagpapagamot, o pamamahinga sa pagpapagamot. Ang mga organisasyong ito ay mga eksperto sa kanilang mga larangan na kilala sa buong mundo, kabilang ang Mercy Corps at Cancer Support Community. Matuto pa tungkol sa kung sino ang maaaring matulungan ng iyong mga donasyon sa airbnb.com/openhomes.
Paano nakakatulong ang aking donasyon sa pagkakaloob ng mga matutuluyan para sa mga taong nangangailangan?
Milyun-milyong tao sa buong mundo ang nawawalan ng tirahan dahil sa kaguluhan at kalamidad, o kailangang bumiyahe para sa pangangalagang medikal—at maaaring maging malaking hadlang ang mga gastos sa pagkakaroon ng pang-emergency na matutuluyan. Nakapagbigay na ang platform ng Open Homes sa mahigit sa 50,000 katao ng mga libreng pansamantalang matutuluyan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon, natutulungan mo ang aming mga partner sa komunidad na magbigay ng mas marami pang matutuluyan nang libre sa mga taong pinakanangangailangan nito.
Paano ako makakatanggap ng mga update tungkol sa donasyon ko?
Makikita mo kung magkano na ang na-donate mo sa iyong Dashboard ng Host, na maa-access mo anumang oras sa pamamagitan ng pagpunta sa airbnb.com/hosting. Bukod pa rito, magbibigay kami ng mga pana-panahong update sa email tungkol sa iyong epekto, kabilang ang isang taunang report ng mga donasyon.
Maaari ba akong mag-donate?
Maaari nang magsimulang mag-donate ngayon ang mga host sa United States at ilan pang bansa. Nagsisikap kami na gawing available ang mga donasyon sa mas maraming bansa sa paglipas ng panahon. Kung hindi ka nakakapag-donate sa kasalukuyan sa airbnb.com/openhomes/donations, bumalik na lang sa hinaharap.