Lumaktaw sa nilalaman
Ang pinakamagaganda sa Luxury Retreats, nasa Airbnb Luxe na ngayon—iniaalok ang mga pinakapambihirang tuluyan sa buong mundo na may serbisyong ubod ng ganda.
Ang mga pinakapambihirang tuluyan sa buong mundo
Mga piling tuluyan na malinis, mahusay na dinisenyo, at may mga mamahaling amenidad, eksklusibong serbisyo, at nakatalagang tagadisenyo ng biyahe.
Ang kaibhan ng Airbnb Luxe
Mahusay na dinisenyo
Mga tumatatak na tuluyan na may mga interior na bukod-tangi ang estilo.
Mga mamahaling amenidad
Kumpleto ang kagamitan para matugunan ang iyong mga pangangailangan, at mayroon ding malawak na espasyo at privacy.
Mga iniangkop na itineraryo
Paplanuhin ng iyong tagadisenyo ng biyahe ang lahat at titiyakin niyang maayos ang lahat.
Pagsusuri ng 300+ katangian
Bineberipika ang bawat property para masigurong nasa pinakamagandang kondisyon at minementena nang maigi ang mga ito.
Walang aberyang pagdating
Pribadong airport pick-up, personal na pagsalubong, at tuluyan na mayroon ng ilan sa mga itinatampok naming karagdagang amenidad.
Mga iniangkop na serbisyo
Mula sa mga personal na chef hanggang sa mga massage therapist, isang lokal na team ng mga propesyonal ang bahala sa iyo.

Iba pang sikat na destinasyon

Mga biyaheng personal na idinisenyo
Kapag nag-book ka ng tuluyan sa Airbnb Luxe, mayroon kang makakaugnayan na nakatalagang tagadisenyo ng biyahe na magsisigurong five-star ang iyong pamamalagi.
Chef
Tagamaneho
Magagamit na equipment
Pag-aalaga ng bata
Butler
Masahe

Higit pang destinasyon sa Airbnb Luxe

South Pacific