Magpapakita ng mga suhestyon pagkatapos i-type ang input sa paghahanap. Gamitin ang pataas at pababang arrow para tumingin-tingin. Gamitin ang enter para pumili. Kung parirala ang pinili, isusumite sa paghahanap ang pariralang iyon. Kung link ang suhestyon, pupunta sa page na iyon ang browser.

Mga paghihigpit at babala sa paglalakbay ng pamahalaan

Pumunta sa mga link na nasa ibaba para makita ang mga kautusan at pasya ng pamahalaan na nauugnay sa COVID-19. Patuloy na nagbabago ang pagtugon ng pamahalaan, kaya madalas na bumalik dito para malaman ang mga update at sumangguni sa iyong lokal at pambansang pamahalaan para sa pinakabagong impormasyon.