Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Pagkakansela sa panahon ng iyong pamamalagi

  Kung may anumang hindi inaasahan na matutuklasan sa panahon ng pamamalagi mo, inirerekomenda naming magpadala muna ng mensahe sa iyong host para mapag-usapan ninyo kung ano ang puwedeng solusyon. Malamang na tulungan ka niyang ayusin ito kaagad. Kung gusto mong humiling ng refund o kanselahin ang iyong reserbasyon, matutulungan ka naming magsimula ng kahilingan sa iyong host.

  Magpadala ng mensahe sa iyong host

  Karaniwang mainam na subukan mo munang makipag-usap sa iyong host. Puwede kang direktang magpadala ng mensahe sa iyong host mula sa inbox mo para magtalakay ng solusyon. Kung mapagkasunduan ninyo ng host kung paano ito lutasin, mas malaki ang posibilidad na maaprubahan ang kahilingan mo. Kung naayos na ng iyong host ang iyong isyu at puwede mong ipagpatuloy ang pamamalagi mo, laktawan ang mga sumusunod na hakbang.

  Magsimula ng kahilingan sa loob ng 24 na oras

  Kung kailangan mo pa ring kanselahin ang iyong reserbasyon sa panahon ng pamamalagi mo, matutulungan ka naming magsimula ng kahilingan sa iyong host para malutas ang isyu. Kapag ginawa mo ito, mapipili mong hilingin sa iyong host na ayusin ang problema, humiling ng bahagyang refund, o hilinging kanselahin ang iyong reserbasyon nang may buong refund. Pagkatapos, may 1 oras ang iyong host para tumugon sa iyong kahilingan. Kung tatanggi siya o hindi siya tutugon, puwede kang humingi ng tulong sa Airbnb.

  1. Magtipon ng katibayan: Kung posible, kumuha ng mga litrato o video para idokumento ang mga isyu tulad ng kulang o sirang amenidad.
  2. Magsumite ng kahilingan sa iyong host: Ilarawan ang isyu, magbigay ng mga litrato kung puwede, at ipaalam sa host kung paano mo ito gustong malutas. Mahalagang humingi ng tulong sa loob ng 24 na oras pagkatapos mong mapansin ang isyu. Kung hindi, posibleng maapektuhan ang halaga ng iyong refund.
  3. Hintayin ang kanyang tugon: Kung tatanggi siya o hindi siya tutugon, puwede kang humingi ng tulong sa Airbnb. Sasangguni ang Airbnb sa Patakaran sa Pag-refund sa Bisita para matulungan kang lutasin ang isyu.
  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo