Lumaktaw sa nilalaman
Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Ano ang dapat kong malaman tungkol sa kaligtasan sa sunog at carbon monoxide kapag bumibiyahe ako?

  Mahalaga ang kaligtasan at seguridad sa anumang tuluyan. Hinihikayat namin ang mga host na magkabit ng mga smoke at carbon monoxide (CO) detector sa kanilang tuluyan, pero mahalaga ring manatiling may kamalayan at mag-ingat ang mga bisita sa tuwing bibiyahe sila—at paano man sila bibiyahe.

  Kapag nag-book ka ng tuluyan sa Airbnb, dapat mong i-review ang impormasyon kung nag-report o hindi ang host ng mga smoke at carbon monoxide detector sa tuluyan. Makikita mo ang mga detalyeng ito sa page ng listing sa ilalim ng Mga Amenidad.

  Hindi karaniwan ang mga carbon monoxide detector sa maraming bahagi ng mundo, kaya iminumungkahi naming bumili nito para dalhin mo kapag bumibiyahe ka, lalo na kung walang nakalista sa tutuluyan mo. Narito ang isang halimbawa ng portable na carbon monoxide detector.

  Impormasyong pangkaligtasan mula sa American Red Cross

  Ang carbon monoxide (CO) ay isang hindi nakikita, walang amoy at walang kulay na gas na nabubuo kapag hindi ganap na nasunog ang mga fuel (tulad ng gasolina, kahoy, karbon, natural na gas, propane, langis, at methane). Ito ay maaaring mabuo ng mga kagamitan sa tuluyan na gumagamit ng fuel, kabilang ang mga furnace, range, heater ng tubig, at heater ng kuwarto—at maaaring nakamamatay ang matataas na antas ng carbon monoxide. Ang magagawa mo:

  • Huwag gumamit ng generator, ihawan, camp stove, o iba pang aparatong gumagamit ng gasolina, propane, natural na gas, o uling sa loob ng tuluyan, garahe, basement, crawlspace, o anumang bahagyang saradong lugar.
  • Panatilihing nasa labas ang mga aparatong ito, malayo sa mga pinto, bintana, at lagusan na maaaring maging daan para makapasok ang carbon monoxide sa tuluyan.
  • Hindi mapipigilan ang pagkakaipon ng carbon monoxide sa tuluyan kahit buksan ang mga pinto at bintana o gumamit ng mga bentilador. Bagama't hindi nakikita o naaamoy ang carbon monoxide, maaari itong mabilis na magsanhi ng kawalan ng kakayahan at kamatayan. Kahit na wala kang naaamoy na usok o singaw, maaari ka pa ring makalanghap ng carbon monoxide. Kung magsimula kang makaramdam ng hindi maganda, pagkahilo, o panghihina habang gumagamit ng generator, lumabas kaagad para lumanghap ng sariwang hangin—huwag nang maghintay pa.
  • Dapat ikabit ang mga carbon monoxide alarm* sa mga pangunahing lokasyon sa bawat palapag ng iyong tuluyan at sa labas ng mga tulugan para makapagbigay ng maagang babala ng pagkakaipon ng carbon monoxide.
  • Dapat madalas na subukan at palitan ang mga baterya kapag kailangan.
  • Kung tumunog ang carbon monoxide alarm, mabilis na lumabas para lumanghap ng sariwang hangin o pumunta sa bukas na bintana o pinto papunta sa labas. Hindi mo dapat balewalain ang carbon monoxide alarm—nakamamatay ang gas at kailangan mong makalanghap ng sariwang hangin. Tumawag sa mga lokal na serbisyong pang-emergency para humingi ng tulong mula sa lokasyong may sariwang hangin at manatili roon hanggang sa dumating ang mga tauhang pang-emergency para tulungan ka.

  Bumisita sa www.redcross.org/homefires para sa karagdagang impormasyon.

  * Para makipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, kadalasang ginagamit ng Airbnb ang mga terminong "alarm" at "detector" na may iisang kahulugan.

  Ang pangalan, sagisag at mga may copyright na materyal ng American Red Cross ay ginagamit nang may pahintulot nito, na hindi nagtatakda sa anumang paraan ng pag-endorso, hayagan man o ipinapahiwatig, ng anumang produkto, serbisyo, kompanya, opinyon o paninindigan sa pulitika. Ang logo ng American Red Cross ay nakarehistrong trademark na pag-aari ng The American National Red Cross. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa American Red Cross, bumisita sa redcross.org.

  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?