Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta

  Baguhin ang petsa o oras ng iyong reserbasyon para sa Karanasan

  You booked an Experience, but the date or time no longer works for you? Don’t worry, you don’t have to miss out! You may be able to change your reservation, depending on your Host’s availability and their cancellation policy.

  You’ll be able to review any changes in the total cost before you finalize the change.


  Para ilipat ang iskedyul sa ibang petsa o oras:

  1. Pumunta sa Mga Biyahe at i-click ang Karanasang gusto mong baguhin
  2. I-click ang Baguhin o kanselahin
  3. Sa Baguhin ang petsa o oras, i-click ang Susunod
  4. Maghanap ng bagong petsa o oras, at i-click ang Piliin
  5. I-click ang Kumpirmahin ang pagbabago
  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?

  Mga kaugnay na artikulo