Lumaktaw sa nilalaman
  Mag-navigate pasulong para ma-access ang mga iminumungkahing resulta
  Update tungkol sa COVID-19
  Para mahanap ang mga opsyon sa pagkansela at pag-refund, pumili ng reserbasyon sa page na Mga Biyahe. Sa ilang partikular na reserbasyon lang nalalapat ang aming patakaran sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kung pagkalipas ng Setyembre 15 ang iyong petsa ng pag-check in, bumalik dito sa Agosto 15, 2020 para malaman ang update.

  Ano ang mga rekisito para makapag-book sa Airbnb?

  Humihingi kami sa lahat ng gumagamit ng Airbnb ng impormasyon bago sila mag-book sa Airbnb. Kailangang ibigay nang kumpleto ng mga bisita ang impormasyong ito bago sila makapagpareserba. Nakakatulong ang impormasyong ito na matiyak na alam ng mga host kung sino ang aasahan, at kung paano makipag-ugnayan sa bisita.

  Kabilang sa mga rekisito para sa mga bisita ng Airbnb ang:

  • Buong pangalan
  • Email address
  • Nakumpirmang numero ng telepono
  • Mensahe ng pagpapakilala
  • Pagsang-ayon sa mga alituntunin sa tuluyan
  • Impormasyon sa pagbabayad

  Hinihikayat, pero hindi inaatasan, ang mga bisita na maglagay ng litrato sa profile. Hindi makikita ng mga host ang mga totoong email address ng bisita, kahit mag-book sila. Sa halip, makikita ng mga host ang pansamantalang email address sa Airbnb na nagpapasa ng kanilang mga mensahe sa bisita.

  Maaari ding hilingin ng ilang host sa mga bisita na magbigay ng ID bago i-book ang kanilang tuluyan.

  Mga kaugnay na artikulo
  Natanggap mo ba ang tulong na kailangan mo?