Maligayang Pagdating! Dito magsisimula ang pagiging host mo.

Ang mga Karanasan sa Airbnb ay mga aktibidad para sa maliliit na grupo na pinapangasiwaan ng magigiliw na lokal na host.

Sinusuri ng isang maliit na team sa Airbnb ang lahat ng ideya para sa karanasan. Kung makakatugon ang iyong ideya sa aming mga pamantayan sa kalidad, magagawa mong makapagdagdag ng mga petsa at makakapagsimula kang mag-host.

Nasasabik kaming makilala ka nang mas mabuti, at malaman ang gusto mong ibahagi sa mundo.