Mahalaga sa amin ang pagiging tanggap ng lahat

Mahalaga ang pagkakaiba-iba at walang pagkiling upang maramdaman ng lahat ang pagiging tanggap. Para lumikha ng mundo kung saan Tanggap Ka, Kahit Saan, dapat kaming magsagawa ng mga mabisang hakbang upang bumuo ng lugar ng trabaho kung saan tanggap ang lahat at naririnig ang lahat ng tinig.

Kasarian sa Airbnb

Kasarian sa Airbnb

2018

2017


Kasarian ng mga taga-United States sa Airbnb

Kasarian ng mga taga-United States sa Airbnb

2018

2017


Lahi at Pangkat Etniko ng mga taga-United States sa Airbnb

Lahi at Pangkat Etniko ng mga taga-United States sa Airbnb

Leadership is defined as being a level 11 or higher, has at least one direct report, who is not a temp, contractor or intern.**
Technical is defined as Engineering, Product, Design, Data Science (Analytics) and Information Technology teams. Not including Executive Assistants and Team Coordinators.**
Engineering includes everyone within our Engineering organization. Not including Executive Assistants and Team Coordinators.**

Able@

Ang Able@ ay isang grupo para sa mga empleyadong may iba't ibang kapansanan/kakayahan na nakikita, hindi nakikita, at lahat ng iba pang katulad, pati na rin para sa ating mga kakampi. Idinisenyo ang Able@ para mapaunlad at mabigyang-kakayahan ang mga miyembro habang nagsasagawa ng mga pagtataguyod para maipaalam sa iba ang tungkol sa, at mapabuti ang mga matutuluyan para sa, ating mga natatanging pangangailangan.

AirPride@

Ang AirPride@ ay regular na nagtitipon nang may misyong panatilihing nakakamanghang lugar ng trabaho ang Airbnb para sa mga taong LGBTQ. Nagpaplano kami ng mga pagtitipon, pang-volunteer na gawain na nakatuon sa LGBTQ, at nagsisikap kami para turuan ang kalakhan ng kompanya sa pamamagitan ng mga kaganapang tulad ng Pride at mga panloob na pang-edukasyong talakayan.

Asians@

Ang Asians@ ay isang kolektibo ng mga Grupo ng mga Tao at Kultura sa Asia at mga Pacific Island (API) na nagbibigay ng lugar para sa suporta at adbokasiya. Nagsisikap kaming tiyaking nararamdaman ng lahat ng miyembro na at home sila sa Airbnb, sa kompanya at sa aming pandaigdigang komunidad ng mga Host at Bisita.

Black@

Sinisikap ng Black@ na tiyaking at home sa Airbnb ang lahat ng miyembro. Nagbibigay kami ng ligtas na kitaan para makapagtalakay ang mga Black na empleyado at mga kakampi tungkol sa pagkakaiba-iba ng lahi at etnisidad sa pagkuha ng mga tao, pagpapanatili at pagsisikap sa komunidad sa Airbnb.

Foreignairs@

Ipinagdiriwang ng Foreignairs@ ang magkakaibang pinagmulan ng mga empleyado ng Airbnb. Tinatanggap namin ang mga imigrante at lokal sa aming komunidad ng mga empleyado para magsama-sama at magbahagi ng mga karanasan, sanggunian, at talagang pandaigdigang pananaw ng pagiging at home, kahit saan.

Juntos@

Juntos podemos! Ipinagdiriwang ng Juntos@ ang mga pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng ating kultura. Sinisikap naming turuan, iangat, at suportahan ang ating mga komunidad ng mga Latinx sa pamamagitan ng mga kaganapang pang-volunteer, piyesta, lektura, at outreach.

Natives@

Ginawa ang Natives@ para bigyan ang lahat ng Katutubong tao, Native American, miyembro ng First Nations, Inuit, at Aboriginal ng malakas na tinig sa komunidad ng Airbnb. Pinapanatili nating buhay ang ating mga kultura sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kamalayan at pagdiriwang sa isa't isa, kaya maipagmamalaki ng lahat ng may ganitong pamana kung anong mayroon sila.

Nerdettes@

Ang Nerdettes@ ay para sa kababaihan sa inhinyeriya, data science at ITX! Nagsasagawa kami ng mga regular na pagpupulong para ibahagi ang aming mga karanasan at suportahan ang isa't isa sa pag-aalis ng mga hadlang upang umunlad ang lahat. Samahan kami sa aming buwanang tanghalian at magpakilala sa komunidad!

Parents@

Ang Parents@ ay isang grupong nagbibigay-suporta para sa mga empleyadong may mga anak, at dedikado itong bumuo ng kulturang mainam para sa mga magulang at kanilang mga pamilya. Nagbabahagi kami ng mga sanggunian para sa pag-aalaga ng bata, edukasyon, pagiging magulang, pagbiyahe kasama ng mga bata, pagbalik sa trabaho pagkatapos magkaanak, at marami pang iba.

Tribe@

Nagsimula ang Tribe@ bilang grupo para sa sinumang interesado sa buhay at kultura ng mga Jewish sa Airbnb, at naging lugar ito kung saan maibabahagi ng lahat ang kanilang mga kulturang panrelihiyon at etniko sa komunidad ng mga empleyado ng Airbnb. Nagkikita-kita kami para magbahagi ng mga masasanggunian at karanasan, at para ipagdiwang ang mga nagawa at nakamit!

Veterans@

Ipinagdiriwang ng Veterans@ ang mga kontribusyon at sakripisyo ng mga naglingkod na beterano sa Armed Forces. Sinusuportahan namin ang mga cause ng mga beterano sa loob ng kompanya at sa pandaigdigang komunidad, kabilang ang pagkuha ng mga beterano sa Airbnb at pagsuporta sa mga pamilya sa militar, mga naglingkod na miyembrong nagkaroon ng kapansanan/nakatamo ng pinsala, at mga beterano.

Women@

Ang grupo ng Airfinity na Women@ ay isang ligtas na lugar para sa lahat ng kababaihan sa Airbnb at sa mga sumusuporta sa kanila. Nakatuon kami sa pagpapanatili ng bukas na komunidad para sa mga talakayan tungkol sa mga hamong kinakaharap ng kababaihan sa teknolohiya, mga pagkakataon para sa mentorship at suporta sa pamumuno sa Airbnb.