Ginagawang posible ng aming pandaigdigang komunidad ang Airbnb

Ang pagbuo ng isang platform na angkop para sa lahat ng mga host at bisita ay ang pinakamalaki naming layunin, at palagi kaming nagsisikap upang mapabuti ito. 
Pag-unawa sa mga pagkiling at pagiging tanggap

Isa sa mga paraan ng pakikipaglaban namin sa diskriminasyon ay ang pagsasanay sa di-alintanang pagkiling. Upang matulungan ang aming mga miyembro na maunawaan ang diskriminasyon at ang mga pagkiling na sanhi nito, ginawa namin ang toolkit na ito na nagpapaliwanang ng mga pagkiling at iba pang salik na nakakaimpluwensya sa mga desisyon ng mga tao, kahit na hindi nila lubusang nababatid ang mga ito.

Sama-samang pagkilos

Itinataguyod ng Mamamayan ng Airbnb ang pagsulong sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa aming pandaigdigang komunidad. Dito kami nagbabahagi ng mga tool ng kaalaman at pagtataguyod, mga ideya mula sa mga nangungunang intelektuwal, mga balita tungkol sa katayuan ng pagpapagamit ng tuluyan at mga paraan upang umaksyon.

Pagtulong sa aming mga host na lumikha ng pakiramdam ng pagiging tanggap

Mahalaga ang pagkakasundo sa pagbuo ng mas maraming kanais-nais at walang kinikilingang karanasan sa Airbnb. May mga sagot sa maraming katanungan tungkol sa aming patakaran sa kawalan ng diskriminasyon sa Help Center.

Gusto naming makatanggap ng balita mula sa iyo

Nagbibigay inspirasyon sa amin ang kasiglahan ng aming Community Center, kung saan nagbabahagi ng mga kuwento at ideya ang aming mga host sa isa't isa, na nagpapasaya at nagtutulak sa amin na bumuo ng mas magandang platform. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa pakikipag-ugnayan sa tao at magsimula ng isang talakayan.