Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner na tumutugon sa COVID-19

Ano ang Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner?

Sa pamamagitan ng Airbnb.org, makakapag-alok ang mga host ng lugar na matutuluyan sa mga responder para sa COVID-19 na kailangang mapalapit sa kanilang lugar ng trabaho o ligtas na makadistansya sa kanilang mga pamilya.

Ano ang Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner?

Sa pamamagitan ng Airbnb.org, makakapag-alok ang mga host ng lugar na matutuluyan sa mga responder para sa COVID-19 na kailangang mapalapit sa kanilang lugar ng trabaho o ligtas na makadistansya sa kanilang mga pamilya.

Para kanino ang mga ito?

Available ang Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner para sa mga responder na nauugnay sa isa sa mga nonprofit na partner ng Airbnb.org at nangangailangan ng lugar na matutuluyan.

Para kanino ang mga ito?

Available ang Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner para sa mga responder na nauugnay sa isa sa mga nonprofit na partner ng Airbnb.org at nangangailangan ng lugar na matutuluyan.

Paano makakatulong

Interesado ka bang mag-host ng mga responder para sa COVID-19? Kailangang kasalukuyang host ng Airbnb ka na makakapag-alok ng listing ng buong tuluyan.

Paano makakatulong

Interesado ka bang mag-host ng mga responder para sa COVID-19? Kailangang kasalukuyang host ng Airbnb ka na makakapag-alok ng listing ng buong tuluyan.

Sagot sa mga tanong mo

Matuto pa tungkol sa programa at kung paano mag-host ng mga responder para sa COVID-19.

Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner at Airbnb.org

Magiging bahagi na ang programang Mga Matutuluyan para sa mga Frontliner ng Airbnb.org, isang 501(c)(3) na nonprofit na tumutulong sa pagkakaloob ng matutuluyan at mapagkukunan sa panahon ng krisis.