Lumaktaw sa nilalaman

Kumita sa pagbabahagi ng iyong hilig sa pagbibiyahe

Sumali sa programang Mga Associate ng Airbnb at kumita kapag nag-promote ka ng mga tuluyan at karanasan sa Airbnb. May mga naa-apply na tuntunin

Ang proseso nito

Gumawa ng nilalaman

Gumawa ng mga link o iniangkop na widget para sa iyong site, o gamitin ang aming mga template para bumuo ng sarili mong mga page ng pagbibiyahe—hindi kailangang marunong sa HTML.

Magbahagi sa iyong mga tagasubaybay

Mag-promote ng mga lugar na matutuluyan at puwedeng gawin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nilalaman bilang associate sa iyong website o account sa social media.

Magsimulang kumita

Kapag may nag-book sa Airbnb sa pamamagitan ng iyong nilalaman, makakakuha ka ng 30% ng bayarin ng bisita sa Airbnb para sa mga natapos na pamamalagi at 25% ng bayarin ng host sa Airbnb para sa mga natapos na karanasan. Matuto pa

Paano magbahagi ng nilalaman

Magbahagi ng mga link

Gumawa ng mga iniangkop na link para itampok ang mga tuluyan o karanasan na gusto mong irekomenda.

Mag-embed ng mga widget

Magdagdag ng mga iniangkop na widget sa iyong site na may mga partikular na listing o pangkaraniwang kahon para sa paghahanap.

Bumuo ng mga page sa pagbibiyahe

Pumili sa mga template na maingat na idinisenyo para bumuo ng sarili mong mga page.

Gumamit ng mga template para mamukod-tangi

Gumawa ng nilalamang tungkol sa pagbibiyahe na angkop sa uri ng gusto mong maging koneksyon sa iyong mga tagasubaybay. Iangkop, i-publish, at pangasiwaan ang iyong nilalaman gamit ang mga built-in na tool sa pag-edit.

Mga puwedeng puntahan o gawin sa malapit

Gumamit ng mapa para ipakita ang mga tuluyan at karanasan na malapit sa isang interesanteng lokasyon.

Ang iyong mga paborito

Ibahagi ang mga tuluyan at karanasan na na-book mo o na-save mo habang nagba-browse.

Kahon para sa paghahanap sa Airbnb

Padaliin ang paghahanap ng iyong mga tagasubaybay.

Ang hinahanap namin

Maaaring angkop ka, isa ka mang influencer, host ng Airbnb, may kaakibat na brand, o sadyang mahilig ka lang magbahagi ng mga di-malilimutang oportunidad sa pagbibiyahe.

Mga influencer

Ipinapakita mo ang hindi gaanong kilalang aspekto ng mga sikat na destinasyon. Hinihintay ng mga tagasubaybay mo ang iyong mga post, like, at binabanggit.

Mga mahilig magkuwento

Mahusay at mahilig kang tumuklas at magkuwento ng mga pambihirang karanasan mula sa iba't ibang panig ng mundo.

Mga brand sa pagbibiyahe

Dalubhasa ka sa pagtulong sa mga taong mula sa iba't ibang panig ng mundo na makatuklas ng mga di-malilimutang oportunidad sa pagbibiyahe.

Mga host ng Airbnb

Ikaw ang pinakanakakaalam kung bakit espesyal ang Airbnb at likas sa iyo na tulungan ang mga biyahero na masulit ang kanilang biyahe.

Mga karaniwang tanong

Suriin ang mga sagot na ito sa mga karaniwang tanong at ang mga detalye ng programa sa Sentro ng Tulong.

Paano kung may mag-book ng tuluyan o karanasang iba sa pino-promote ko?

Kikita ka para sa anumang kwalipikadong booking na gagawin ng bisita, hangga't gagamitin ng bisita ang iyong link para makapunta sa Airbnb at matutupad niya ang iba pang kondisyon ng programa.

Gaano katagal ang palugit sa pagbu-book pagkatapos i-click ng bisita ang aking nilalaman?

Kakailanganin niyang mag-book sa loob ng 28 araw para sa isang pamamalagi at 14 na araw para sa isang karanasan upang makakuha ka ng credit para sa booking. Kikita ka kapag natapos na niya ang kanyang pamamalagi o karanasan.

Ano ang mangyayari kung may mag-book pagkatapos mag-click ng nilalaman mula sa iba't ibang associate?

Ang huling link ng associate na iki-click ng bisita bago mag-book ang makakatanggap ng credit.

Bilang host ng Airbnb, makakakuha ba ako ng credit para sa mga tuluyan at karanasang hino-host ko?

Puwedeng makakuha ang mga host ng Airbnb ng credit para sa pagbabahagi ng mga karanasan at tuluyan, kasama ang mga booking sa mga tuluyan at karanasan sa sarili nilang listing.

Ano ang kikitain ko?

Bilang associate, babayaran ka ng 30% ng bayarin ng bisita sa Airbnb sa tuwing may magbu-book at makakatapos ng pamamalagi sa pamamagitan ng iyong nilalaman, at babayaran ka ng 25% ng bayarin ng host sa Airbnb sa tuwing may magbu-book at makakatapos ng karanasan (online o nilalahukan nang personal) sa pamamagitan ng iyong nilalaman. Sumangguni sa sentro ng tulong at mga tuntunin para sa mga karagdagang kondisyon.

Handa ka na bang kumita bilang Associate ng Airbnb?